Роздрукувати сторінку

Політичні системи світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Політичні системи світу – вивчає поняття, структуру і функції політичних систем, міжнародно-історичні і політико-правові особливості розвитку країн та регіонів світу.

Головною метою вивчення курсу Політичні системи світу є ознайомлення і формування у студентів знань про засадні поняття політичного світу, основні закономірності політики в їх інваріантному прояві, застереження від суб'єктивних суджень про політичні події від імені науки, що йде часом через засоби масової інформації. Навчити студентів відрізняти об'єктивні закономірності політики від об'єктивних інтересів різних соціальних груп і прошарків, різних інтересів держав у їхніх взаєминах.

курс-Політичні-системи-світу

Основною метою курсу Політичні системи світу є розгляд сучасних політичних систем країн світу в порівняльній перспективі.

Основний акцент робиться на політичних інститутах (глава держави, уряд, парламент і ін.), політичних процесах (виборчий процес, прийняття рішень і ін.), урядової політики, а також на історичному, економічному, соціальному та етнокультурному контексті політичного життя.

Завдання курсу Політичні системи світу:

- навчити студентів розкривати зміст основних понять світової політики, описувати сучасні політичні системи, політичні інститути і процеси і пояснювати політичні процеси шляхом зв'язків;

- простежити основні тенденції і варіанти політичного розвитку в найближчому майбутньому;

- визначати можливості використання світового досвіду стосовно України, проаналізувати різні способи вирішення політичних проблем;

- розвинути навички відрізняти об'єктивні закономірності політики від об'єктивних інтересів різних держав у їхніх взаєминах.

Взаємозв'язок дисципліни з попередніми і з наступними дисциплінами навчального плану підготовки: «Історія», «Філософія», «Культурологія», «Правознавство», «Економічна теорія», «Менеджмент і маркетинг», «Економіка та управління виробництвом», «Соціологія».

Вивчення дисципліни Політичні системи світу необхідне для освоєння наступних дисциплін навчального плану: «Менеджмент і маркетинг», «Економіка та управління виробництвом».

Вимоги до початкової підготовки (вхідні знання, вміння і компетенції). Дисципліна розрахована на студентів, які володіють основами з історії та теорії західної і української політології, і її сучасними досягненнями, проблемами, навколо яких йдуть наукові дискусії; розуміють сучасні політичні процеси в світі в цілому, і в Україні зокрема. Студенти повинні бути знайомі з основами соціолого-політологічного аналізу, мати навички проведення досліджень реальної дійсності.

В результаті освоєння дисципліни в учнів повинні бути сформовані такі професійні компетенції:

- використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань;

- здатність аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси.

Політичні-системи-світу

Отже, суть дисципліни полягає, в формуванні у студентів основних понять світової політики, описуванні сучасних політичних систем, політичних інститутів і процесів, пояснюючи політичні процеси шляхом виявлення зв'язків, простежити основні тенденції і варіанти політичного розвитку в найближчому майбутньому. Також визначати можливості використання світового досвіду стосовно України, відрізняти об'єктивні закономірності світової політики від об'єктивних різних інтересів держав у їхніх взаєминах.

Якщо ви зіткнулися з труднощами при виконанні завдання з даної дисципліни, інформцентр Курсовікс може вам допомогти. У нас ви можете замовити дипломну роботу чи есе з курсу Політичні системи світу за демократичними цінами, але якістю на високому рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!