Роздрукувати сторінку

Історія української літератури, як начальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Історія української літератури" є однією з базових профільних дисциплін, необхідних для якісної, всебічної підготовки фахівця-філолога з університетської кваліфікацією.

Курс "Історія української літератури" дає можливість майбутньому фахівцю озброїтися знанням величезного масиву фактичного і емпіричного матеріалу про зміст та основні напрями розвитку національної літератури XI - ХХ ст., з'ясувати художньо-креативну роль в ньому багатьох творчих індивідуальностей (письменників).

Історія-українсткої-літератури

Глибокі і різнобічні знання, які студенти повинні придбати при вивченні курсу, посприяють надалі високопрофесійній роботі в різних навчальних закладах, в тому числі і вищих, а також у можливій науково-дослідницькій діяльності, так як знання про літературний процес XI - ХХ ст. є базовими.

Мета дисципліни «Історія української літератури":

- вивчення основних закономірностей літературного процесу в зв'язку з соціально-історичними і загальнокультурними закономірностями суспільного розвитку, впливом слов'янських і європейських літературних традицій;

- з'ясування ролі і значення знакових фігур в історії розвитку національного красного письменства.

Завдання дисципліни Історія української літератури:

- ознайомлення студентів з біографією, світоглядом і ідейно-формальними пошуками найбільш значущих письменників;

- вивчення основних закономірностей, тенденцій розвитку української літератури, основних літературних напрямів, стилів;

- освоєння знань про роль класиків української літератури в становленні характерних рис вітчизняного мистецтва слова;

- аналіз художніх пошуків українських письменників в загальнослов'янському і європейському контекстах;

- формування умінь і навичок роботи студентів з літературознавчими розробками концептуального характеру.

українська-література

Дисципліна «Історія української літератури» тісно пов'язана з такими дисциплінами, як "Історія російської літератури", «Історія зарубіжної літератури», "Теорія літератури", "Література ближнього зарубіжжя", «Історія України», «Українська література» та ін.

Зміст дисципліни охоплює наступні питання:

- Давньоукраїнська література епохи Середньовіччя;

- Давньоукраїнська література епохи Відродження;

- Староукраїнська література 17 – 18 століття;

- Нова українська література другої половини ХVІІІ – початку ХХ століття;

- Нова українська література періоду національного відродження (ХІХ ст.);

- Нова українська література рубежу століть;

- Новітня українська література періоду національно-визвольних змагань 1917 – 1921 роки;

- Новітня українська література у міжвоєнний період. Розстріляне відродження;

- Новітня українська література років Другої Світової війни;

- Новітня українська література другої половини 40-х – 60-х років;

- Новітня українська література 70-х – першої половини 80-х років;

- Сучасна література України з середини 80-х років до сьогодення.

література

Таким чином, даний курс покликаний зіграти позитивну роль в підготовці кваліфікованих фахівців та в пропаганді досягнень і надбань національного мистецтва слова.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!