Роздрукувати сторінку

Культура спілкування, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Культура спілкування – вивчає основні прийоми і принципи етичного та ефективного спілкування у різних сферах життєдіяльності людини.

Основною метою дисципліни Культура спілкування є формування культури спілкування у студентів відповідно до етичних норм сучасного суспільства.

дисципліна-Культура-спілкування

Завдання вивчення дисципліни Культура спілкування:

- формування систематизованого комплексу знань про культуру спілкування, її основні поняття, норми і принципи;

- знайомство з етичними основами культури спілкування і набуття практичного досвіду їх застосування;

- засвоєння вимог ділового етикету стосовно різних ситуацій в діловому спілкуванні.

Дисципліна «Культура спілкування» є дисципліною по вибору. Для вивчення дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції, отримані студентами в середній загальноосвітній школі, в результаті вивчення дисциплін гуманітарного та соціального циклу.

Дисципліна «Культура спілкування» пов'язана з дисциплінами «Культурологія», «Психологія», «Соціологія», «Менеджмент» та грає важливу роль в загальному розвитку студентів, формуванні знань, навичок і комунікативних компетенцій, що допоможе реалізовувати свої задуми і наміри, забезпечить успіх у професійній діяльності.

Культура-спілкування

В результаті вивчення дисципліни Культура спілкування студент повинен:

-- Знати:

- Культуру спілкування і сучасні етичні норми поведінки, вербальні та невербальні методи спілкування;

- основні поняття професійної етики і моралі;

- професійний етикет як найважливішу сторону культури спілкування і професійної поведінки.

-- Вміти:

- орієнтуватися в теоретичних положеннях культури спілкування;

- використовувати теоретичний апарат культури спілкування для аналізу і вирішення різних практичних проблем;

- давати етичний аналіз будь-якої ситуації в сфері механізмів спілкування, виявляти (в разі її присутності) маніпуляційну складову в професійній взаємодії;

- застосовувати отримані знання при різноманітних контактах, організаційних заходах.

-- Володіти:

- основним понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, що вивчається;

- найпростішими прийомами оцінки ситуацій і застосування навичок конструктивного впливу в бесідах, переговорах, веденні телефонних розмов і т.д.

Основні розділи дисципліни Культура спілкування:

1. Методологічні основи і понятійний апарат дисципліни Культура спілкування.

2. Культура спілкування як соціальний і особистісний феномен.

3. Вербальні та невербальні компоненти культури спілкування.

4. Етика і спілкування: межі взаємодії.

5. Етикет як основа культури спілкування.

6. Етикет і культура спілкування в професійній діяльності.

7. Особливості дистанційної культури спілкування.

8. Професійна і корпоративна етика як основа культури ділового спілкування.

9. Культура спілкування в конфліктній ситуації.

курс-Культура-спілкування

Отже, курс Культура спілкування формує та розвиває у студентів навички побутової, професійної, ділової культури спілкування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!