Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту

Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту – вивчає лексико-семантичні особливості текстів галузево-природознавчого спрямування.

Дисципліна готує студентів до наступних видів професійної діяльності: науково-дослідницької (в наукових і науково-педагогічних установах), педагогічної (в системі середньої та вищої професійної освіти), проектної (в освітніх і культурно-просвітницьких установах, а також у книговидавничій, мас-медійний та комунікативній сферах).

курс-Лексико-семантичні-аспекти-галузево-природознавчого-тексту

Мета дисципліни Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту – аналіз сучасного стану лексики галузево-природничого тексту та її семантичні аспекти.

Завдання дисципліни Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту:

- Сформувати знання про базові поняття лексичної семантики.

- Ознайомити студентів з сучасними підходами до лексичного значення слова.

- Ознайомити студентів з системними синтагматичними та парадигматичними характеристиками слова.

- Допомогти опанувати методи семантичного аналізу слова.

- Конкретизація складу лексики, що входить в тексти галузево-природознавчого напряму, включаючи пов'язані з нею субстанції.

- Розмежування лексичних пластів, в різного ступеня типових для галузево-природознавчого напрямку.

- Виявлення семантичних особливостей цієї лексики.

- Охарактеризувати взаємопов'язаність форм і змісту, в визначенні лінгвістичної спрямованості тематики галузево-природознавчих текстів, що дає можливість виділити і описати ряд лексико-тематичних груп, найбільш варіативно представлених в мові досліджуваних текстів.

- Встановити кількісний розподіл лексичних одиниць в плані доказовості того, що вони підпорядковані основним цілям.

- Простежити залежність і частоту певних лексико-тематичних груп від сюжетно-композиційних і жанрових особливостей досліджуваних творів.

- На підставі порівняльного лінгво-семантичного аналізу розглянути функціональні відмінності у використанні лексики галузево-природознавчого тексту у порівнянні з текстами іншого спрямування.

- Виявити і описати структурно-композиційні елементи, найбільш типові для природничих текстів.

В результаті вивчення курсу Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту студенти повинні придбати такі вміння і навички:

- вміти орієнтуватися в теоретичному матеріалі і застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності;

- оволодіти вміннями і навичками інтеграційного підходу до вивчення лексико-семантичних фактів мови галузево-природознавчих текстів;

- оволодіти навичками семантичного, стилістичного, соціолінгвістичних аналізу слів в тексті галузево-природничого характеру;

- вміти користуватися існуючими словниками та довідковою літературою з лексичної семантики.

курс-Лексико-семантичні-аспекти-галузево-природознавчого-тексту

Таким чином, курс Лексико-семантичні аспекти галузево-природознавчого тексту знайомить студентів з сучасними теоретичними та практичними проблемами лексико-семантичного означення текстів галузево-природознавчого характеру, їх основними аспектами та характерними рисами. Також розвиває навички проведення лексико-семантичних досліджень текстів даного напряму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!