Роздрукувати сторінку

Історія англійської мови, як начальна дисципліна

« Назад

Історія англійської мови є одним з основних курсів, які формують лінгвістичні уявлення фахівця в галузі філології. Вона вивчає виникнення, розвиток і поширення англійської мови, її структуру і особливості в давні часи, її схожість з іншими мовами сім'ї до якої вона належить та її специфічні особливості.

Даний курс дозволяє сформувати необхідні знання, вміння та компетенції у студентів, що володіють лінгвістичною та комунікативною компетенцією в області англійської мови на середньому рівні. Таким чином, вимоги до вхідних знань мають на увазі володіння загальними знаннями про функції мовних одиниць. Освоєння дисципліни необхідне як попереднє для дисциплін «Лексикологія», «Теоретична граматика», і інших дисциплін професійного циклу.

англійська-мова

Мета дисципліни Історія англійської мови:

- з'ясувати закономірності історичного розвитку англійської мови як системи;

- розвинути у студентів лінгвістичне мислення і критичний підхід до досліджуваного матеріалу;

- сформувати вміння користуватися відповідним понятійним апаратом;

- навчити аналітично осмислювати й узагальнювати теоретичні знання про розвиток англійської мови і застосовувати їх на практиці.

Завдання дисципліни:

- розкрити закономірності розвитку всіх рівнів англійської мови;

- розглянути зв'язок між історією англійського народу і історією його мови;

- виробити у студентів уміння спостерігати мовні явища і встановлювати між ними історичні зв'язки;

- ознайомити студентів з фактами історії розвитку фонетики, граматики, словникового складу англійської мови і створити базу для вироблення наукового погляду на розвиток мови.

історичний-розвиток-англійської-мови

В результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- основні етапи історії англійської мови;

- закономірності розвитку її фонетичного, лексичного, граматичного ладу.

-- Вміти:

- спостерігати мовні явища і встановлювати ланцюжок історичних змін і перетворень мовних одиниць.

-- Володіти:

- термінологічним і методологічним апаратом, необхідним для проведення аналізу мовних одиниць з точки зору їх історичного розвитку.

В результаті освоєння дисципліни студент демонструє такі компетенції:

- здатність використовувати сучасні освітні та інформаційні технології для підвищення рівня своєї професійної кваліфікації і загальної культури, самостійно здійснювати пошук професійної інформації в друкованих та електронних джерелах;

- здатність використовувати в професійній діяльності понятійний апарат філософії та методології науки;

- здатність до теоретичного осмислення завдань професійної діяльності;

- здатність аналізувати взаємозв'язки явищ і фактів дійсності на базі володіння методологією і методикою наукових досліджень.

Історія-англійської-мови

Отже, дана дисципліна ретельно вивчає історію англійської мови та фактори що впливали на процес її розвитку і становлення на протязі історії. Вона надає набір прикладів літературних творів і їх авторів, які внесли значний вклад в зростання і розвиток англійської мови. Курс також дає деяку інформацію про основні відмінності між британською і американською англійською в різних її відношеннях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!