Роздрукувати сторінку

Документообіг, як навчальна дисципліна

« Назад

Як свідчить опитування, проведене в США, більше 90% інформації зберігається на папері. Тому в багатьох розвинених країнах організації роботи з документами приділяється велике значення.

Навчальна дисципліна Документообіг – вивчає рух документів від їх появи або надходження до установи до їх знищення або передачі в архів. Знайомить студентів з основними видами документації, ієрархією документів і з вимогами до них.

документаційне-забезпечення

Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні основами грамотного оформлення документів, ознайомлення з основними структурними елементами процесу документообігу і правильною, ефективною його організацією відповідно до прийнятих стандартів і вимог відповідної установи.

Документ може виступати у різних формах, це може бути текст, малюнок, графіка, фотографія, аудіо- і відеозапис. Головне, що він забезпечує накопичення і збереження інформації.

Завдання:

- вивчення основних термінів та визначень;

- визначення предмету, змісту і завдань документообігу;

- дати опис і зразки документів і службового листування;

- розгляд класифікації документів;

- виявити засади ефективної організації документообігу.

Слухач, освоївши курс, відповідно до завдань дисципліни в області теорії повинен знати:

- загальні принципи і норми документообігу;

- особливості та основи роботи з різними видами документів;

- вимоги до оформлення службових документів.

документи

Відповідно до завдань курсу в області застосування теоретичних знань слухач повинен вміти:

- використовувати набуті знання на практиці;

- складати основні види службових документів;

- розробляти спеціальний графік оптимального документообігу за потребами установи.

Відповідно до завдань курсу в області формування практичних навичок слухач повинен володіти:

- правилами створення і оформлення ділових документів, побудовою їхніх текстів відповідно до лінгвістичних законів офіційно-ділового стилю і правил службової етики;

- навичками швидкої роботи з документами.

Варто зазначити, що документообіг – це складний процес, який вимагає компетентних виконавці. Кожне підприємство відрізняється обсягом обігу документів. Кожен виконавець цього процесу має власні функції і завдання та несе відповідальність за достовірність поданої інформації та правильність її оформлення.

Документообіг

У результаті засвоєння курсу у студентів формується компетенція по системному управлінню і використанню документації як складової частини регулярних бізнес-процесів і як ділових і комерційних активів і сховищ знань, які виявляють конкурентоздатність організації.

Таким чином, дисципліна Документообіг знайомить студентів з правилами роботи з документами на різних етапах їх проходження, як в паперовому, так і в електронному вигляді. Даний курс є важливим для професійної підготовки студента, володіючого принципами і технологіями документообігу, і вміючого розробляти документи, які дозволяють забезпечити ефективність і результативність виконання всіх процесів установи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!