Роздрукувати сторінку

Методи та прийоми журналістської праці, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методи та прийоми журналістської праці – вивчає основні моделі, журналістської діяльності та творчості, прийоми та методи праці журналіста.

Мета курсу Методи та прийоми журналістської праці - дати студентам знання про специфічні етапи творчої діяльності журналістів та їх зміст, про функціональні аспекти журналістського тексту, про технології створення інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних творів.

курс-Методи-та-прийоми-журналістської-праці

Основні завдання курсу Методи та прийоми журналістської праці:

- дати уявлення про теоретичні основи журналістської праці і її специфічні якості, а також розкрити сутність і зміст журналістського твору як результату журналістської праці;

- озброїти студентів знаннями про журналістські методи, як універсальний інструмент отримання ним нових, оригінальних знань;

- практична: навчити навичкам використання журналістських методів в роботі з інформацією і її втілення в журналістському матеріалі.

Курс Методи та прийоми журналістської праці відноситься до варіативної частини професійного циклу. Курс базується на знаннях, отриманих слухачами при вивченні наступних спеціальних дисциплін: українська мова, комунікаційний менеджмент, сучасний менеджмент та ін.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

-- Знати:

- визначення «метод» і «методика» журналістської праці;

- особливості організаторської роботи журналіста;

- принципи редагування матеріалів для ЗМІ;

- риси журналістського твору як особливого типу текстів;

- етичні кодекси журналістів і нормативні акти, що стосуються журналістської діяльності.

-- Вміти:

- грамотно і професійно проаналізувати конкретний журналістський матеріал.

-- Володіти:

- розумінням кола завдань журналіста;

- навиками складання довгострокових і короткострокових планів;

- уміннями грамотно підготувати план-заявку на участь в конкретному номері видання або випуск програми для ефіру;

- знанням способу творчої діяльності журналіста;

- знанням причин, що викликають жанрову диференціацію журналістської творчості;

- знанням основних жанрових моделей текстів та основні технології творчості в тому чи іншому жанрі;

- умінням проаналізувати жанровий склад матеріалів пропонованого номера і конкретний матеріал певного жанру;

- здатністю осмислити власний досвід роботи в тому чи іншому жанрі.

Методи-та-прийоми-журналістської-праці

Отже, даний курс знайомить студентів з основними методами і прийомами журналістської праці, тобто створення журналістського матеріалу.

ІЦ Курсовікс надає послуги по написанню студентських наукових та інших робіт. Всі роботи виконуються нами на основі сучасної літератури і публікацій, за індивідуальними вимогами, з урахуванням зауважень. Враховуємо всі побажання і рекомендації по виконанню роботи. Ви можете замовити курсову роботу або твір з курсу Методи та прийоми журналістської праці на нашому сайті kursoviks.com.ua.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!