Роздрукувати сторінку

Сучасна українська література, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана програма призначена для підготовки бакалаврів на філологічному факультеті і є однією із складових підготовки випускників до їх професійної діяльності. Пропонований увазі курс важливий для сучасної філологічної освіти з тієї точки зору, що дозволяє сформувати такі важливі якості, як креативність, адаптивність, толерантність.

Сучасна українська література дає характеристику появи сучасних художніх текстів, спираючись на їх подання сучасним літературознавством. В програмі поєднуються традиційний жанрово-родовий підхід до історико-літературного процесу з зверненням до естетичних систем, що розвиваються в сучасній літературі (модернізм, постмодернізм, реалізм).

Сучасна-українська-література

Даний курс передбачає розгляд різних літературних напрямів та творчості письменників, які створили найбільш цінні і значущі твори.

Метою даного курсу є знайомство з основними тенденціями Сучасної літератури. Крім того, практичні заняття з даного курсу розвивають навички самостійної роботи з монографіями та художніми текстами.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студентів з основними закономірностями і тенденціями сучасного літературного процесу;

- виявити принципову художню новизну сучасної літератури, її новітню якість в порівнянні з літературою ХХ – ХХІ ст.;

- показати множинність естетичних тенденцій сучасної літератури.

Дисципліна «Сучасна українська література» відноситься до варіативної частини блоку навчального плану напряму підготовки Філологія.

Пререквізити: «Історія українська літератури», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури».

сучасне-літературознавство

Постреквізити: використання отриманих знань при написанні наукових статей і дипломної роботи, проходження виробничої практики.

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни, співвіднесених з планованими результатами освоєння освітньої програми:

-- Знати:

- зміст основних літературних фактів, теоретико-літературні поняття;

- розуміти закономірності історико-культурного та історико-літературного процесу;

- основні художні твори цієї епохи, а також наукові праці з цієї проблеми у вітчизняному літературознавстві;

- основні періоди розвитку літератури пострадянської епохи, естетичні програми найважливіших літературних напрямів, імена основних представників того чи іншого напрямку.

-- Вміти:

- визначати місце письменників та їх твори у просторі сучасної української літератури, ступінь їх впливу на літературу наступних періодів;

- оперувати основними поняттями і категоріями теорії літератури стосовно аналізу художнього тексту;

- професійно представляти цілісний аналіз тексту (сюжет, фабула, зав'язка, розв'язка і т. д.) з урахуванням літературознавчих та історичних знань (теорія, оцінки, концепції, проблеми сучасної інтерпретації);

- працювати з критичною літературою, орієнтуватися в спектрі критичних і літературознавчих інтерпретацій найбільш значущих творів.

-- Володіти:

- навичками філологічного аналізу і інтерпретації тексту художньої літератури;

- навичками критичного аналізу, а також вміти створювати анотації до прочитаного твору.

творчість-письменників

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: І. Тальков, О. Мітяєв, Т. Шаов, М. Щербаков та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Сучасна українська література» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!