Роздрукувати сторінку

Загальна педагогіка та історія педагогіки, як навчальна дисципліна

« Назад

В останні роки зріс інтерес до педагогіки, імпульс прийшов із різних напрямків. ЇЇ проблеми обговорюються і досліджуються у різних куточках нашої планети на всіх рівнях освітніх організацій.

Педагогіка – це дисципліна, яка має справу з теорією і практикою освіти. Вона вивчає те, як краще вчити. Її мета варіюються від загальної (повного розвитку людини через ліберальну освіту) до вузької специфіки професійної освіти (прищеплення певних знань та навичок).

Загальна-педагогіка-та-історія-педагогіки

Курс Загальна педагогіка та історія педагогіки – вивчає загальні засади, проблематику сучасної педагогічної думки та її розвиток і стан в історичній ретроспективі.

Термін «педагогіка» є похідним від грецького (paidagōgia, paidagōgos) і є синтезом двох слів agō ("я веду"), país – paidos (дитина). Отже, означає «вести дитину». З 16 століття у Франції термін «педагогіка» вже вживається у значенні посади вчителя.

Педагогами спочатку називали рабів, які водили грецьких дітей до школи.

Предметом Загальна педагогіка та історії педагогіки є – історичний шлях та сучасний стан шкільництва і всіх його складових; навчальний план або зміст того, що викладається; методологія, або способи навчання; методи для спілкування з дітьми.

Мета – формування багатовекторних знань щодо основ загальної педагогіки та її історії, націлення студентів на розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності, виховання високої педагогічної культури.

педагогіка

Завдання курсу Загальна педагогіка та історія педагогіки:

- дослідити походження дисципліни, її зміст, методи і роль в підготовці педагогів;

- забезпечити засвоєння системи методологічних знань;

- виділити характерні закономірності історичного шляху педагогіки та основні риси на кожному з пройдених етапів;

- осягнути сутність загального педагогічного процесу і місце в ньому України;

- розглянути найбільш ефективні та актуальні на сьогоднішній день методи, форми та принципи навчання і виховання;

- долучитися до творчих надбань видатних педагогів всіх часів і країн;

- освоїти передові педагогічні ідеї;

- визначити характерні риси педагогічних систем провідних країн світу та України;

- виявити глобальні педагогічні процеси;

- розвивати уміння втілювати освоєні знання у своїй практичній діяльності як фахівця;

- сформувати власне історико-педагогічне мислення на основі знайомства зі здобутками минулого, їх аналізом;

- виявлення позитивних і негативних тенденцій у розвитку сучасної педагогіки та в минулому;

- визначити набір когнітивних і афективних навичок, необхідних для успішного функціонування в суспільстві;

- розширити та поглибити професійний кругозір та світогляд, сформувати педагогічну культуру.

Таким чином, через поставлені завдання Загальна педагогіка та історія педагогіки показує зв’язок педагогічних явищ із суспільними і культурними відносинами певної епохи і країни, дозволяє поглиблено і всебічно оцінити стан змісту педагогіки та її мети на сучасному етапі, підвищує інтерес до педагогічних дилем і проблем, прищеплює повагу до педагогічних традицій, слугує засобом формування загальної культури вчителя та власних педагогічних ідей.

педагогічна-думка

Освоєння навчального курсу Загальна педагогіка та історія педагогіки має першочергове значення у підготовці вчителя як кваліфікованого фахівця. Оволодіння матеріалом дисципліни збагачує інтелект студента теоретичними та практичними знаннями, розвиває професійні навички та педагогічну майстерність.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!