Роздрукувати сторінку

Культура професійного мовлення, як навчальна дисципліна

« Назад

Основним показником професіоналізму в діяльності фахівців, що відносяться до лінгвоінтенсивних професій, стає мовна культура.

Культура мови визначається в лінгвістиці як мотивоване вживання мовного матеріалу, як використання в певній ситуації мовних засобів, оптимальних для даної обстановки, змісту і мети висловлювання.

Культура-професійного-мовлення

Професійна діяльність вимагає вміння спілкуватися з різними категоріями людей, виступати в різноманітних комунікативних ролях.

У поняття «професійна мова» зазвичай включають три ознаки: багатство, точність і виразність.

Таким чином, професійна мова розуміється як оптимальне використання мовних засобів з урахуванням літературної норми для досягнення професійно значущих цілей в процесі мовного спілкування.

Дисципліна Культура професійного мовлення вивчається в вищих навчальних закладах в двох аспектах: теорія мови і розвиток мовної культури.

Культура професійного мовлення – це навчальна дисципліна, яка направлена на вдосконалення і розвиток комунікативної компетенції як значимого і необхідного компонента професійної підготовки з урахуванням впливу мовного середовища, в якому відбувається навчання.

Мета курсу Культура професійного мовлення передбачає досягнення студентами високого рівня мовної культури, що є основним компонентом майбутньої професійної діяльності.

Об'єктом курсу Культура професійного мовлення виступає культура професійного мовлення студентів.

Предметом вивчення дисципліни Культура професійного мовлення - процес вдосконалення культури професійного мовлення засобами інтегрованого навчання з використанням досягнень лінгвістичної науки в умовах вищої професійної освіти.

Завдання дисципліни Культура професійного мовлення:

- обґрунтувати актуальність вдосконалення культури професійного мовлення на сучасному етапі;

- окреслити проблеми професійної мовної культури;

- виявити методичні шляхи активізації професійної мовної культури студентів;

- сформувати здатність ефективного мовної поведінки в ситуаціях професійного спілкування;

- сформувати мовну рефлексію - усвідомлене ставлення до своєї і чужої мови з точки зору нормативного, комунікативного та етичного аспектів культури мови;

- познайомити з основами риторики, розвинути навички публічного виступу та ведення професійно орієнтованої дискусії.

курс-Культура-професійного-мовлення

В результаті освоєння даної дисципліни студент повинен:

а) Знати:

- екстралінгвістичні і лінгвістичні особливості функціональних стилів сучасної української літературної мови;

- особливості офіційно-ділового стилю спілкування і його різновидів;

- особливості усного та писемного мовлення;

- принципи створення усного публічного виступу інформаційного і впливає характеру.

б) Вміти:

- аналізувати, узагальнювати текстову і усну інформацію в навчально-професійній сфері спілкування;

- створювати тексти професійного призначення відповідно до норм сучасної української мови;

- логічно вірно, аргументовано, ясно і точно будувати професійну мову;

- користуватися словниками.

в) Володіти:

- технікою мови;

- жанрами усного професійного спілкування (бесіда, телефонна розмова, ділова нарада, переговори, презентації);

- способами створення мовних і немовних портретів сучасного фахівця;

- навичками публічної професійно-орієнтованої дискусії;

- нормами усного та писемного мовлення;

- якостями гарної української мови;

- жанрами українського мовного етикету в професійному і повсякденному побуті (вітання, прощання, прохання, подяка, вибачення та ін.).

Отже, курс Культура професійного мовлення формує і розвиває у студентів якості професійного спілкування та збагачує загальну культуру мовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!