Роздрукувати сторінку

Соціологія конфлікту, як навчальна дисципліна

« Назад

Конфлікт – явище, яке важко уникнути, але кожен повинен вчитися вміти його обходити. Як позбутися конфліктів у суспільстві, вчить дисципліна «Соціологія конфлікту».

Дана навчальна дисципліна включена в розділ «Конфліктологія».

Передувати даному курсу має вивчення таких дисциплін, як історія, філософія, соціологія, політологія. При освоєнні даної дисципліни необхідні попередні знання основних законів становлення та розвитку буття, людини і мислення, вміння і готовність учнів до вивчення соціальних процесів.

конфліктологія

Вивчення курсу "Соціологія конфлікту" логічно передує освоєнню дисциплін "Психологія конфлікту", "Сучасний екстремізм і тероризм та профілактична діяльність", "Сучасні соціальні рухи і революціоністика", "Регіональна конфліктологія", "Гендерний конфлікт і теорія фемінізму", "Конструювання соціальних проблем", "Сучасна релігія та міжконфесійні конфлікти".

Метою вивчення курсу «Соціологія конфлікту» є набуття професійних навичок аналізу конкретних конфліктних ситуацій в області соціології конфлікту, знайомство з методиками і технологіями дозволу конфліктів різного рівня.

Дисципліна пов'язана з такими дисциплінами, як «Філософія і методологія соціальних наук», «Методика і техніка збору соціологічної інформації», «Сучасні соціологічні теорії», «Сучасні методи соціологічних досліджень».

Випускник повинен володіти наступними компетенціями:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові та професійно профільовані знання основ філософії та соціально-гуманітарних наук;

- здатність і вміння використовувати методи соціальних наук стосовно до дослідження соціальних спільностей, інститутів і процесів, громадської думки.

соціальні-процеси

У результаті освоєння дисципліни «Соціологія конфлікту» студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- основні наукові ідеї і факти, що лежать в основі сучасної соціології конфлікту;

- підстави типології конфліктів;

- основні принципи розвитку конфліктів в людському суспільстві;

- галузь соціології;

- історію розвитку соціології конфлікту;

- основоположників виникнення даної галузі.

-- Вміти:

- використовувати соціологічний інструментарій при аналізі і прогнозуванні соціальних конфліктів різного рівня;

- виділяти і аналізувати соціальні конфлікти;

- інтерпретувати соціальні процеси з позиції теоретичних підходів;

- вибирати валідні засоби діагностики і корекції соціально-психологічних феноменів.

-- Володіти:

- навичками аналізу і прогнозування конкретних конфліктів (етнічних, релігійних, соціально-економічних, трудових тощо;

- категоріальним апаратом соціології конфлікту;

- навичками розробки програм соціологічного дослідження;

- здібностями обробки соціологічних даних.

Повинен демонструвати здатність та готовність: виявляти тенденції розвитку конфлікту.

Соціологія-конфлікту

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Соломатіна Є.Н., Бунтовська Л.Л., Кашапов М.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Соціологія конфлікту» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!