Роздрукувати сторінку

Урологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Урологія – навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання і методики з вивчення захворювань органів сечової системи у жінок, захворювань органів сечової системи та статевих органів у чоловіків, і розробляє методи їх лікування і профілактики.

Дисципліна «Урологія» є клінічною дисципліною і призначена для вирішення завдань щодо первинного обстеження хворого з урологічною патологією, діагностики найбільш частих урологічних захворювань, їх лікування і профілактики.

лікарська-допомога

У процесі навчання студентів основними формами є: аудиторні заняття, що включають лекції і практичні заняття, і самостійна робота студента. Тематика лекцій і практичних занять відповідає змісту програми.

На лекції виносяться найбільш складні питання теоретичного курсу.

Практичні заняття зі студентами проводяться на базі урологічних відділень і міської клінічної лікарні і складаються з наступних етапів:

- перевірка вихідних знань (за допомогою контрольних запитань і тестів);

- бесіда за темою заняття;

- огляд хворих з їх клінічним розбором;

- участь студентів у перев'язках, присутність на операціях;

- підсумковий контроль знань з використанням тестів та ситуаційних завдань.

На практичному занятті звертається увага на здатність студента до клінічного мислення, самостійності, що здійснює виховну роботу, в т. ч. спрямовану на боротьбу з палінням, наркоманією, алкоголізмом.

сечова-система

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- етіологію і патогенез урологічних захворювань;

- клінічну картину цих захворювань та їх ускладнень;

- сучасні методи клінічного, лабораторного, інструментального обстеження урологічних хворих;

- заходи профілактики, способи лікування, показання до їх застосування;

- деонтологічні аспекти в урології;

- порядок надання екстреної урологічної допомоги;

- порядок направлення на консультацію до фахівця.

Вміти:

- збирати анамнез, проводити загальноклінічне обстеження хворих з урологічними захворюваннями і аналізувати його дані;

- скласти план застосування та аналізувати дані лабораторних та інструментальних методів дослідження хворого;

- сформулювати розгорнутий клінічний діагноз, обґрунтувати його на основі диференціального діагнозу;

- сформулювати показання до консервативного та оперативного лікування урологічного захворювання;

- виконувати найбільш поширені лікарські маніпуляції;

- надавати екстрену і першу лікарську допомогу при гострих урологічних захворюваннях.

Мати уявлення:

- про організацію спеціалізованої допомоги хворим урологічними захворюваннями;

- про диспансеризацію хворих, реабілітацію після операцій, оцінки працездатності;

- про наукові пошуки, які проводяться в нашій країні і за кордоном, спрямовані на поліпшення ранньої діагностики та результатів лікування найбільш поширених урологічних захворювань.

Володіти:

- оцінкою умов праці та їх впливу на здоров'я людини;

- методами загальноклінічного обстеження;

- виконанням основних лікарських діагностичних та лікувальних заходів з надання першої лікарської допомоги при невідкладних і загрозливих для життя станах;

- алгоритмом вибору лікарської терапії для надання першої долікарської допомоги при невідкладних і загрозливих для життя станах.

Урологія

Біля витоків формування курсу «Урологія» стояли відомі вчені-медики: Питель Ю.А., Борисов В.В., Симонов В.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Урологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.