Роздрукувати сторінку

Аптечна технологія лікарських засобів, як навчальна дисципліна

« Назад

Головним завданням фармацевтичної промисловості України є випуск лікарських засобів вітчизняного виробництва. Вирішення цього завдання безпосередньо пов'язане зі створенням нових технологій, оснащення їх сучасним обладнанням, забезпечення підприємств висококваліфікованими кадрами.

Аптечна-технологія-лікарських-засобів

Метою вивчення дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок підготовки, зберігання вихідних матеріалів.

Детальне і ґрунтовне ознайомлення з теоретичними і практичними питаннями виробництва фармацевтичних препаратів дає можливість більш повно засвоїти досліджуваний матеріал, реалізувати науково-творчий потенціал студентів і збагатити їх знаннями, які будуть безпосередньо використані в практичній діяльності.

Дисципліна «Аптечна технологія лікарських засобів» пов'язана з іншими дисциплінами, такими як органічна хімія, фармацевтична хімія, аналітична хімія, фармакогнозія, біохімія, фармакологія, клінічна фармація, аптечна технологія ліків, мікробіологія.

Згідно з навчальним планом вивчення курсу здійснюється сьогодні за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. На заняттях подаються короткі відомості про організацію промислового виробництва усіх груп лікарських препаратів, розглядається спеціальне обладнання для проведення технологічних процесів. У курсі знайшли відображення сучасні методи, впроваджувані на передових фармацевтичних підприємствах, – дотримання основних принципів і правил належної виробничої практики. Тому в ряді тем дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів», разом з традиційними підходами до виробництва фармацевтичної продукції, які ще мають місце на підприємствах, викладені сучасні підходи, передбачені міжнародними стандартами.

У курсі матеріали лабораторних занять, з метою наближення їх до промислового виробництва, викладені за схемою технологічного регламенту (виробничі рецептури, технологічні інструкції), і мають такі розділи: інформаційний матеріал, специфікації на вихідну сировину, короткий опис технології отримання готової продукції з технологічною схемою виробництва препарату і апаратурним обладнанням на кожній стадії і операції, його застосування та умови зберігання.

лікарські-засоби

В процесі вивчення дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів» лабораторні роботи підбираються таким чином, щоб на базі отриманої студентами теоретичної підготовки розвивались навички самостійної роботи, вміння вибору заводського обладнання.

Мета лабораторних занять: навчити студентів вирішувати питання вибору раціональної технології, проводити технологічний процес в оптимальних умовах, фармакотехнологічні дослідження – відповідно до вимог «Настанов з виробництва і контролю якості ліків» та ін.

Кожна тема практикуму містить питання для самопідготовки, інформаційний матеріал, знайомство з якими полегшує практичну роботу студента.

Основне місце в практикумі відведено виконання практичної частини, де пропонується приготувати певний лікарський препарат і оцінити його якість відповідно до вимог Державної фармакопеї України.

Для успішного засвоєння матеріалу після кожної теми наведені контрольні питання і тести, які будуть сприяти розвитку в студентів уміння узагальнювати і конкретизувати набуті знання і вміння орієнтуватися в отриманій інформації.

фармацевтичні-препарати

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити магістерську роботу чи доповідь до неї з курсу «Аптечна технологія лікарських засобів» пишіть або телефонуйте у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!