Роздрукувати сторінку

Лісознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Лісове господарство - важлива галузь народного господарства. Тривалість процесу вирощування лісу, не порівнянна за масштабами і часом з іншими виробництвами, віковий термін окупності вкладень у лісовідновлення лісу на великі території, турбота про добробут майбутніх поколінь зумовлюють необхідність особливих вимог до підготовки студентів напряму «Лісова справа».

«Лісознавство» – наука про природу лісу. «Лісознавство» передбачає вивчення біологічних і екологічних особливостей деревних порід та інших компонентів лісових насаджень, взаємини деревних порід між собою і з іншими біотичними компонентами і з абіотичним середовищем, закономірності відновлення і формування лісів у часі та в просторі, їх географію, класифікацію та районування. Вивчає минуле, сьогодення і майбутнє природних і штучних лісів, не порушених господарською діяльністю людини, схильних і не схильних до впливу різних негативних екологічних факторів (радіонуклідів, рекреації).

Лісознавство

Курс «Лісознавство» займає одне з провідних місць у підготовці фахівців лісового профілю.

Метою вивчення дисципліни є знайомство учнів з «Лісознавством» – науково-теоретичною основою лісівництва, навчальним курсом, що формує у студентів, розуміння складних природних явищ і орієнтує на раціональний природний підхід у використанні лісів.

Завданнями курсу є теоретична підготовка студентів з досліджуваної дисципліни, так і практична робота на лабораторних заняттях.

Завдання дисципліни – послідовно формувати у студентів уявлення про корисні функції лісу. Підготовка учнів до подальшого вивчення лісогосподарських дисциплін.

До початку вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: біологію деревних рослин, географію їх розповсюдження;

- вміти: розрізняти рослини на рівні роду і виду;

- володіти: навичками малювання;

- мати уявлення про ліс як природне явище.

лісовідновлення

Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: особливості деревних порід і умов їх зростання в зв'язку з різними екологічними факторами, рослини-індикатори лісорослинних умов та родючості ґрунтів, лісорослинні властивості ґрунтів, вплив лісогосподарських заходів на ґрунт, класифікацію типів лісу;

- вміти: давати лісо типологічну характеристику лісових насаджень, визначати склад, структуру та показники продуктивності лісових насаджень;

- володіти: основними методами визначення показників продуктивності, стійкості та видового різноманіття лісових фітоценозів;

- мати навички визначення типу лісу за прийнятою типологією, навички роботи з основними документами, що регламентують господарську діяльність, уявлення про способи підвищення захисних функцій і продуктивності лісів.

лісове-господарство

Для розвитку та становлення дисципліни свої праці присвятили такі вчені: Луганський Н.А., Залісов С.В., Сєннов С.Н., Годовалдов Г.А.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Лісознавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!