Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з природничих дисциплін \ Роботи з природничих дисциплін \ Організація виробництва закладів ресторанного господарства (ЗРГ)

Організація виробництва закладів ресторанного господарства (ЗРГ), як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Організація виробництва закладів ресторанного господарства» відноситься до спеціальних дисциплін змісту освітніх програм за напрямом підготовки «Економіка і управління на підприємстві (туризму і готельного господарства)» і має своєю метою озброїти майбутніх фахівців економістів-менеджерів знаннями в області організації громадського харчування.

Дисципліна базується на знаннях, набутих студентами при вивченні дисциплін: санітарія та гігієна; безпека життєдіяльності.

обслуговування-гостей

Завданнями викладання дисципліни «Організація виробництва закладів ресторанного господарства (ЗРГ)», пов'язаними з її змістом, є:

- формування у студентів необхідного обсягу знань з організації громадського харчування;

- ознайомлення учнів з сучасними підходами до організації технологічного циклу обслуговування гостей у підприємствах харчування;

- забезпечення набуття студентами практичних навичок організації гостьового циклу, розробки стандартів обслуговування клієнтів у підприємствах громадського харчування.

Студент буде мати уявлення:

- про коло проблем, серед яких знаходяться проблеми і питання даного курсу;

- про стан та перспективи розвитку споживчого ринку послуг;

- про основні методи, які використовуються в громадському харчуванні для підвищення відвідування підприємств харчування;

- про стан наукових досягнень в сфері індустрії харчування;

- про можливості застосування отриманих знань з дисципліни.

громадське-харчування

Студент буде знати:

- цілі, завдання та місце цієї дисципліни серед інших дисциплін;

- основні поняття, терміни і визначення в області організації виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування;

- основні правила і норми обслуговування;

- типізацію і класифікацію підприємств громадського харчування, додаткові особливості окремих типів і класів, класифікацію послуг громадського харчування та загальні вимоги до них;

- методи, форми, прийоми обслуговування споживачів в підприємствах громадського харчування;

- види торгових приміщень, столового посуду, приладів і столової білизни;

- загальні правила сервіровки та оформлення столів;

- види розрахунків із споживачами;

- правила складання та оформлення меню, карт вин і коктейлів;

- етапи організації обслуговування споживачів;

- правила обслуговування прийомів та бенкетів;

- особливості обслуговування гостей на найвищому рівні (VIP);

- основні вимоги до обслуговуючого персоналу, організацію праці персоналу;

- порядок сертифікації підприємства громадського харчування.

Студент буде вміти:

- ідентифікувати тип і клас підприємства громадського харчування;

- використовувати нормативну і технологічну документацію, довідковий матеріал у професійній діяльності;

- оцінювати і аналізувати структуру підприємства громадського харчування;

- застосовувати отримані знання в області організації громадського харчування при проектуванні туристського продукту для організованих і самодіяльних туристів, при укладанні договорів на організацію харчування туристів в підприємствах харчування загальнодоступної мережі і при туристсько-готельних комплексах, контроль за їх виконанням.

Організація-виробництва-закладів-ресторанного-господарства

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гарнов А.П., Пугачова С.Н., Дашков Л.П., Новіков С.В., Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Організація виробництва закладів ресторанного господарства (ЗРГ)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!