Роздрукувати сторінку

Основи нейропсихології, як навчальна дисципліна

« Назад

Нейропсихологія як самостійна наука досить молода і її формування припадає на XX століття, коли вона складається на стику кількох наукових дисциплін: психології (загальна, соціальна, вікова), фізіології (психофізіологія, фізіологія вищої нервової діяльності та центральної нервової системи) і медицини (хірургія, анатомія мозку, нейрологія, психіатрія, неврологія).

Сьогодні нейропсихологію як наукову дисципліну найчастіше розглядають через структуру медичної психології. У цьому зв'язку наведемо місце нейропсихології в загальній схемі психології як науки. Можна відштовхуватися від наступних посилок: нейропсихологія, разом з патопсихологією є структурними частинами клінічної психології, в рамках якої зближуються їх предметні області, утворюючи ядро загальної медичної психології.

медична-психологія

Загальна медична психологія, поряд з приватною медичною психологією, що включає соматопсихологію, а також разом з психологічними основами медичної деонтології становлять медичну психологію, яка є родовою галуззю психологічної науки.

Із самої назви досліджуваної нами галузі психологічної науки стає зрозуміло, що нейропсихологія – наука про функціонування мозку. У перекладі з латині «neuron» – нервова клітина, а «neuro» – структури, що складаються з безлічі нервових клітин і утворюють мозок, а психіка, як ми вже твердо знаємо, є функцією головного мозку.

Дисципліна «Основи нейропсихології» відноситься до базової частини обов'язкових дисциплін модуля «Медико-біологічні основи дефектології» згідно навчального плану.

Цілі опанування дисципліни: введення студентів у коло проблем, що стосуються природничо-наукових основ психології; розуміння та системного вивчення процесів, що протікають на суб'єктивному, нейрофізіологічному і молекулярно–генетичному рівнях; навчити магістрів використовувати дані природознавства для вирішення завдань фундаментальної і прикладної психології; сформувати усвідомлення тісного діалектичного зв'язку психічних процесів і мозку, нерозривної єдності структури та функцій; формування знань про специфічний внесок різних відділів мозку в реалізацію психічної діяльності; ознайомлення з історією і сучасними уявленнями про мозкову організацію психічних функцій; з даними про порушення вищих психічних функцій при локальних ураженнях мозку як клінічної моделі вивчення зв'язку психічних функцій і мозку; з основними нейропсихологічними синдромами, що формуються при осередкових поразках кори і підкіркових утворень; з методологією та методиками нейропсихологічного синдромного підходу і методиками нейропсихологічного дослідження; з можливостями застосування знань з нейропсихології в різних областях практичної діяльності.

нервова-система

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти наступними компетенціями:

Знати: методи сучасної психофізіології і способи їх застосування в психологічних дослідженнях, основні підходи до вирішення проблем взаємини між психікою і мозком, досягнення сучасних нейронаук в області вивчення нейробіологічних основ конкретних психічних процесів і станів (сприйняття, пам'яті і навчання, уваги, мислення та ін.).

Вміти: оперувати даними нейробіології, зіставляти їх з психологічними явищами.

Володіти: методами і апаратними методиками психофізіологічної діагностики основних психічних процесів і станів, структурованими знаннями про нейропсихологічний підхід до аналізу зв'язку між поведінкою і роботою мозку, уявленнями про основні її проблеми і напрями розвитку, методологією нейропсихологічного обстеження.

В ході вивчення дисципліни використовуються такі методи поточного контролю успішності як підготовка до семінарів, відвідування лекцій, підготовка презентацій і доповідей з обраної проблеми.

Основи-нейропсихології

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Югова Є.А., Шилов С.Н., Камкін А.Г., Савченков Ю.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Основи нейропсихології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!