Роздрукувати сторінку

Анестезіологія та інтенсивна терапія, як навчальна дисципліна

« Назад

Анестезіологія - галузь медицини, спрямована на вивчення методів знеболювання організму при хірургічному втручанні або при будь-яких інших факторах, які викликають больові відчуття.

Анестезіологія-та-інтенсивна-терапія

Завдяки тому, що наука не стоїть на місці, на сьогоднішній день здійснено великий ривок вперед у цій області. З допомогою різних видів анестезії, лікарі можуть проводити операції на всіх важливих органах людини.

Анестезіологія та інтенсивна терапія відноситься до дисциплін професійного циклу. Для вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані основні знання з анатомії людини, нормальної і патологічної фізіології, гістології і патологічної анатомії, фармакології.

Дисципліна «Анестезіологія та інтенсивна терапія» відповідає навчальному плану підготовки фахівців, затвердженого рішенням вченої Ради.

Мета опанування навчальної дисципліни «Анестезіологія та інтенсивна терапія» полягає в оволодінні знаннями порушень життєво важливих функцій організму хворого, а також принципами інтенсивної терапії і реанімації, основними методами надання першої допомоги при невідкладних станах. При цьому завданнями дисципліни є:

- ознайомлення студентів з принципами анестезіологічного забезпечення оперативних втручань та методами знеболюючої терапії;

- ознайомлення студентів з етіологією та патогенезом критичних станів, патофізіологічної сутності процесів, що відбуваються при вмиранні і відновленні організму;

- придбання студентами знань з діагностики і принципів лікування критичних станів у хворих хірургічного, терапевтичного та інших профілів; виховання навичок кваліфікованого підходу до пацієнтів з порушеннями життєво важливих функцій організму;

- виховання навичок надання першої та невідкладної допомоги при критичних станах у хворих терапевтичного, хірургічного та інших профілів;

- навчання студентів комплексу реанімаційних заходів при гострих порушеннях дихання і кровообігу, при клінічній смерті; застосування сучасних методів реанімації та інтенсивної терапії при наданні допомоги хворим та постраждалим в критичних станах різної етіології; найпростішим методам знеболення при виконанні хворобливих процедур і втручань, при купіруванні больових синдромів;

- формування стійкого алгоритму серцево-легеневої та мозкової реанімації;

- формування уявлень про принципи організації та можливості сучасної спеціалізованої анестезіолого-реанімаційної служби; сучасні методи моніторингу та детоксикації, що застосовуються в інтенсивній терапії.

інтенсивна-терапія

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні такі знання, уміння і навички, що формуються попередніми дисциплінами:

– анатомія людини, топографічна анатомія, оперативна хірургія.

Знання: анатомо-фізіологічні, віково-статеві та індивідуальні особливості будови та розвитку здорового і хворого організму.

Вміння: пальпувати на людину основні кісткові орієнтири, змалювати топографічні контури органів і основних судинних та нервових стовбурів.

Навички: медико-анатомічним понятійним апаратом.

реанімація

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Мартов В. Ю., Царенко С. В., Колотилов Л.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Анестезіологія та інтенсивна терапія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.