Роздрукувати сторінку

Педіатрія, як навчальна дисципліна

« Назад

Змістом спеціальності «Педіатрія» є область клінічної медицини, що вивчає здоров'я дитини в процесі її розвитку, фізіологію і патологію дитячого віку, а також розробляє методи діагностики, профілактики та лікування дитячих хвороб.

Об'єкт вивчення педіатрії - популяції дитячого населення, що проживає в різних регіонах країни, що включають як хворих, так і здорових осіб.

дитячі-хвороби

Завдання дисципліни «Педіатрія» - здійснення комплексної діагностики захворювань, вроджених і спадкових хвороб, як ранніх і типових проявів хвороб, так і малосимптомних і атипових їх варіантів течії, на основі володіння пропедевтичними і сучасними лабораторно – інструментальними методами дослідження, оцінки стану функціональних систем дитини, встановлення діагнозу та надання допомоги при невідкладних станах, проведення лікування наявних хвороб, синдромів і патологічних станів з використанням як терапевтичних, так і хірургічних методів, а також здійснення первинної, вторинної профілактики захворювань і корекції мікронутрієнтної недостатності серед здорових та хворих дітей.

Області досліджень:

1. Зростання, фізичне, статеве і нервово-психічний розвиток, стан функціональних систем дитини.

2. Вигодовування та харчування здорових і хворих дітей. Рахіт, розлади травлення і живлення.

3. Фізіологія та патологія дітей періоду новонародженості, раннього, дошкільного та шкільного віку.

4. Обмін речовин у дітей. Мікронутрієнтна недостатність.

5. Клініка, діагностика та лікування вроджених і спадкових хвороб.

6. Внутрішні хвороби у дітей.

7. Інтенсивна терапія та реанімація.

8. Дитячі інфекційні хвороби.

9. Екологічні проблеми педіатрії.

дитячий-вік

Дисципліна «Педіатрія» належить до спеціальних дисциплін галузі науки та наукової спеціальності, включеної в обов'язкові дисципліни освітньої складової програми післявузівської професійної освіти за спеціальністю «Педіатрія».

Мета вивчення дисципліни - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі педіатрії для науки, освіти, професійної лікарської діяльності, а також формування у аспірантів компетенції в області педіатрії, яка забезпечує кваліфіковану наукову інформаційну та творчу діяльність наукового працівника:

- Комунікативна компетенція включає лінгвістичний, соціокультурний, дискурсивний і стратегічний компоненти;

- Уміння співвідносити терапевтичні знання з конкретними сферами, ситуаціями, умовами і завданнями спілкування займає особливе місце.

Завдання:

- формування навичок самостійної науково-дослідної і педагогічної діяльності;

- поглиблене вивчення теоретичних і методологічних основ клінічної дисципліни (педіатрія);

- удосконалення філософської освіти, в тому числі орієнтованої на професійну діяльність в галузі педіатрії;

- удосконалення знань іноземної мови, в тому числі для використання у професійній діяльності.

Педіатрія

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:

-- знати:

- етіологію, патогенез, сучасну класифікацію, заходи профілактики захворювань у дітей, що найчастіше зустрічаються;

- клінічну картину, особливості перебігу та можливі ускладнення найбільш поширених захворювань, що протікають в типовій формі у дітей різних вікових груп;

- клінічну картину, особливості перебігу та можливі ускладнення вроджених і спадкових хвороб;

- сучасні методи клінічного, лабораторного, інструментального обстеження хворих (включаючи ендоскопічні, рентгенологічні методи, ультразвукову діагностику), а також діагностичні можливості методів безпосереднього дослідження хворого педіатричного профілю;

- критерії діагнозу різних захворювань;

- методи лікування та показання до їх застосування, механізм дії лікувальної фізкультури та фізіотерапії. Показання і протипоказання до їх призначенням;

- клініко-фармакологічну характеристику основних груп лікарських препаратів і раціональної вибір конкретних лікарських засобів при лікуванні основних патологічних синдромів захворювань і невідкладних станів у пацієнтів;

- сучасні підходи до вигодовування та харчування здорових і хворих дітей;

- фізіологію, особливості обміну речовин у дітей періоду новонародженості, раннього, дошкільного та шкільного віку.

-- вміти:

- оцінити статус пацієнта, провести його повне фізикальне обстеження (огляд, пальпація, аускультація, вимірювання артеріального тиску, визначення властивостей артеріального пульсу), що включає обстеження систем і органів ендокринної, імунної, дихальної, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кістково-м'язової системи, кровотворних органів, оцінити стан дитини для прийняття рішення про необхідність надання йому медичної допомоги.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А.А. Баранова, Н.П. Шабалов, В.Ф. Учайкін, Боровик Т.Е. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає терпіння, чи бракує часу, і потрібно швидко та за помірну ціну придбати курсову роботу чи тези з курсу «Педіатрія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!