Роздрукувати сторінку

Логопедія, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Логопедія (Теоретико-методологічні основи логопедії)» призначена для професійної підготовки студентів за спеціальністю «Логопедія».

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методологічними основами логопедії, формування уявлень про різні форми порушень мови і специфіку логопедичного обстеження і впливу.

Логопедія

Основними завданнями навчальної дисципліни є: забезпечити розуміння теоретичного і практичного значення логопедії як науки, її зв'язки з педагогічними, психологічними, лінгвістичними та медико-біологічними науками; забезпечити оволодіння знаннями про клініко-педагогічні та психолого-педагогічні підходи до класифікації мовленнєвих порушень; забезпечити оволодіння методами логопедичного обстеження і впливу; формувати інтерес до самостійної роботи з навчально-методичною літературою.

Дана навчальна дисципліна базується на змісті навчальних дисциплін «Медико-біологічні основи корекційної педагогіки та спеціальної психології», «Логопсихологія», тісно пов'язана з навчальними дисциплінами «Логопедагогіка», «Основи методики корекційно-розвивальної роботи» і є основою для вивчення всіх розділів логопедії.

Основна ідея курсу «Логопедія» полягає в тому, що мовна функція є однією з найважливіших психічних функцій людини, порушення мови в тій чи іншій мірі негативно впливають на психічний розвиток дитини, що відбиваються на його діяльності й поведінці, що передбачає організацію своєчасної ранньої корекційно-розвиваючої допомоги. В курсі розглядаються питання становлення логопедії як галузі корекційної педагогіки, клініко-педагогічні та психолого-педагогічні підходи до класифікації мовленнєвих порушень, принципи і методи логопедичного обстеження і впливу.

Програма навчальної дисципліни «Логопедія (Теоретико-методологічні основи логопедії)» забезпечує оволодіння соціально-особистісними, професійними та академічними компетенціями.

Студент повинен:

- Здійснювати оптимальний відбір та ефективно реалізовувати технології навчання.

- Використовувати оптимальні методи, форми, засоби виховання.

- Організовувати і проводити корекційно-педагогічну діяльність з вихованцями.

- Попереджати і долати шкільну неуспішність.

- Ефективно реалізовувати ціннісно-рефлексивну діяльність з вихованцями та батьками.

логопедичне-обстеження

У результаті вивчення курсу «Логопедія» студент повинен знати: проблемне поле логопедії, її теоретичні та методологічні основи; сучасні тенденції розвитку логопедичної теорії і практики; вимоги кваліфікаційної характеристики вчителя-логопеда; класифікацію порушень мови і методи їх педагогічної діагностики; систему принципів, методів і засобів усунення мовних порушень.

У результаті вивчення курсу «Логопедія» студент повинен вміти: виділяти види мовних порушень у клініко-педагогічній та психолого-педагогічній класифікації; відбирати методи, прийоми і засоби корекції порушень мовлення у дітей та дорослих; планувати логопедичне обстеження.

В якості форми підсумкового контролю знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни «Логопедія» передбачено іспит.

основи-логопедії

Для розвитку дисципліни «Логопедія» та її популярності свій вклад зробили такі вчені: Л.С. Волкова, С.Н. Шаховська, Т.Б. Філічева, Н.А. Чевелєва, Г.В. Чиркіна.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Логопедія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!