Роздрукувати сторінку

Фізична космологія, як навчальна дисципліна

« Назад

"Фізична космологія" – курс, який сприяє формуванню вмінь проводити обчислення фізичних характеристик для приватних космологічних моделей.

В ході вивчення дисципліни "Фізична космологія" студенти набувають і систематизують свої знання базової термінології, що відноситься до фізичної космології; основних проблем фрідманівської космології великого вибуху.

космологічні-моделі

Мета: засвоєння математичних основ теоретичної фізики, придбання навичок застосування математичного апарату при вирішенні фізичних задач, освоєння фундаментальних знань фізичної космології для проведення досліджень фундаментальних фізичних законів мікро– і макросвіту.

Завдання курсу: ознайомлення з основними космологічними моделями Всесвіту; ознайомлення з фізичними явищами, що відбуваються у великих масштабах; ознайомлення з сучасними даними вимірювання фізичних величин позаземними обсерваторіями.

Дисципліна «Фізична космологія» відноситься до варіативної частини навчального плану освітньої програми вищої освіти програми підготовки науково-педагогічних кадрів за спрямованістю «Теоретична фізика». У відповідності з навчальним планом, заняття проводяться на другому році навчання.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен володіти такими загальноосвітніми компетенціями:

- здатність самостійно проводити науково-дослідну діяльність відповідно до професійної галузі із застосуванням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.

професійними компетенціями:

– здатний використовувати спеціалізовані знання в галузі теоретичної фізики для освоєння профільних фізичних дисциплін;

– здатний до постановки нової наукової задачі, до розробки моделей фізичних явищ і процесів; до проведення порівнянь з результатами експериментів (спостережень).

Фізична-космологія

У результаті освоєння дисципліни «Фізична космологія» студент повинен:

- знати: базову термінологію, що відноситься до фізичної космології;

- вміти: проводити обчислення фізичних характеристик для приватних космологічних моделей;

- володіти: знаннями основних проблем фрідманівської космології великого вибуху.

При реалізації навчальної роботи з освоєння курсу «Фізична космологія» використовуються сучасні освітні технології: інформаційно-комунікаційні технології; проектні методи навчання; дослідницькі методи у навчанні; проблемне навчання.

Успішне освоєння матеріалу курсу передбачає велику самостійну роботу студентів і керівництво цією роботою з боку викладачів.

У навчальному процесі використовуються активні та інтерактивні форми проведення занять: метод проектів, метод пошуку швидких рішень у групі, мозковий штурм.

Важливу роль при освоєнні дисципліни «Фізична космологія» відіграє самостійна робота студентів.

Самостійна робота має основну мету - забезпечити якість підготовки фахівців у відповідності з вимогами основної програми вищої освіти - програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі профіль "Теоретична фізика".

До самостійної роботи відносяться: самостійна робота на аудиторних заняттях (лекціях, семінарах, колоквіумах, практичних заняттях); позааудиторна самостійна робота.

З метою фіксації результатів самостійної роботи студентів з дисципліни проводиться атестація самостійної роботи.

фізичні-задачі

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вейнберг С., Владімиров Ю.С., Дирак П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Фізична космологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.