Роздрукувати сторінку

Теоретична хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Теоретична хімія» відноситься до варіативної частини основної професійної освітньої програми академічного бакалаврату за напрямом підготовки «Хімія. Біологія».

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему фундаментальних знань, необхідних для подальшої підготовки бакалавра, здатного до ефективного вирішення практичних завдань хімічного виробництва, а також сприяють подальшому розвитку особистості.

хімічне-виробництво

Завдання дисципліни:

– вивчити основні хімічні явища, оволодіти фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної хімії;

– сформувати основи наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; ознайомитися з науковою апаратурою і методами хімічного дослідження, придбати навички проведення хімічного експерименту;

– навчитися виділяти хімічний зміст у прикладних задачах майбутньої діяльності;

– оволодіти методами вирішення інженерних завдань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти такими компетенціями:

- здатність до використання основних законів природничих дисциплін у професійній діяльності;

- володіння навичками хімічного експерименту, основними синтетичними і аналітичними методами отримання і дослідження хімічних речовин і реакцій;

- знанням норм техніки безпеки та вмінням реалізувати їх у лабораторних і технологічних умовах;

- здатність планувати, організовувати та аналізувати результати своєї педагогічної діяльності;

- володіння різними методиками викладання хімії для досягнення найбільшої ефективності засвоєння знань учнями з різним рівнем базової підготовки.

хімічні-явища

В результаті вивчення дисципліни студент:

-- повинен знати:

- основні закони хімії, явища і процеси, на яких ґрунтуються принципи дії об'єктів професійної діяльності, які використовуються для вирішення інженерних завдань;

- зміст нормативних методичних документацій: навчальні плани і програми для основної та старшої школи; вимоги до засобів навчання хімії;

-- повинен вміти:

- використовувати основні хімічні закони і поняття у професійній діяльності та для вирішення інженерних задач;

- аналізувати шкільні програми, підручники хімії, планувати навчальну роботу;

- враховувати в педагогічній взаємодії різні особливості учнів;

- проектувати позакласні заходи з використанням останніх досягнень наук;

-- повинен володіти:

- навичками опису основних хімічних законів, явищ і процесів, на яких засновані принципи дії об'єктів професійної діяльності і які використовуються для вирішення інженерних завдань;

- методами і прийомами викладу навчального матеріалу, хімічного експерименту;

- організації самостійної діяльності учнів формами і методами її контролю;

- способами орієнтації в фахових джерелах інформації (сайти, освітні портали);

- способами проектної та інноваційної діяльності в освіті.

Теоретична-хімія

Для освоєння дисципліни учні використовують знання, уміння, сформовані під час вивчення дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Дидактика хімії», «Вікова анатомія, фізіологія і гігієна», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Органічна хімія».

Дисципліна «Теоретична хімія» є основою для вивчення таких областей знання як фізична хімія, хімічна технологія, високомолекулярні сполуки, хімічні основи біологічних процесів, для подальшого проходження педагогічної практики, підготовки до підсумкової державної атестації.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Чорнобельська Г. М., Пак М. С., Зайцев О. С., Полосин В. С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Теоретична хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.