Роздрукувати сторінку

Методи органічного синтезу, як навчальна дисципліна

« Назад

Органічний синтез - розділ органічної хімії, в якому розглядаються шляхи і методи штучного створення органічних сполук в лабораторії і промисловості.

Дисципліна «Методи органічного синтезу» відноситься до циклу фахових дисциплін (варіативний професійний міждисциплінарний модуль).

Методи-органічного-синтезу

Цілі дисципліни:

- формування основ і поглиблення знань студентів в області методів органічного синтезу, розвиток у них хімічного мислення;

- формування творчого мислення, здатності самостійно планувати і проводити наукові експерименти з синтезу і модифікації нових біологічно активних речовин, аналізувати отримані результати.

Дисципліні «Методи органічного синтезу» передує освоєння дисциплін:

- Органічна хімія;

- Поглиблений курс органічної хімії.

органічна-хімія

Зміст розділів дисципліни «Методи органічного синтезу» узгоджено зі змістом дисциплін, що вивчаються паралельно:

- Хімія і технологія біологічно активних речовин і медичних препаратів.

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- теорію будови органічних сполук;

- основні класи органічних речовин, їх хімічні властивості та генетичний взаємозв'язок;

- основні типи органічних реакцій;

- механізми ключових реакцій органічного синтезу;

- кінетику і термодинаміку хімічних процесів;

- про засади впливу органічних речовин на живі організми та навколишнє середовище, про їх основні токсикологічні характеристики;

- про правила роботи в лабораторії органічного синтезу;

- про зв'язок будови речовини з реакційною здатністю.

-- Вміти:

- по структурі органічного з'єднання передбачити його основні хімічні властивості і області практичного використання;

- планувати синтез органічної сполуки з визначеною структурою;

- користуватися літературою з органічної хімії;

- проводити розрахунок хімічної реакції;

- складати звіт про проведення хімічного процесу.

-- Володіти досвідом:

- користування літературою з органічної хімії;

- проводити розрахунки хімічних реакцій;

- складання звіту про проведення хімічного процесу.

органічні-сполуки

У результаті освоєння дисципліни «Методи органічного синтезу» студентом повинні бути досягнуті наступні результати:

- Здатність до планування, проведення теоретичних і експериментальних досліджень, обробки отриманих результатів та подання їх у формі, адекватної задачі.

- Готовність до самостійного навчання і безперервного набуття теоретичних і практичних знань.

- Здатність застосовувати теоретичні та практичні знання в галузі природничих наук та сучасних хімічних технологій для вирішення виробничих завдань.

- Готовність працювати індивідуально та в колективі, відповідати за результати роботи і слідувати корпоративній культурі.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Саричова Т.А., Мокрушин В.С., Вавилов Г.А., Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик І.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Методи органічного синтезу» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!