Роздрукувати сторінку

Аптечна технологія ліків, як навчальна дисципліна

« Назад

Аптечна технологія ліків - навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання по аптечному виробництві лікарських засобів за рецептами лікаря і вимогам організацій охорони здоров'я.

лікарські-засоби

Мета викладання та вивчення навчальної дисципліни «Аптечна технологія ліків» полягає у формуванні у студентів наукових знань і набуття ними вмінь виготовлення якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів у різних лікарських формах за індивідуальними прописами.

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають в набутті студентами академічних компетенцій, основу яких становить здатність до самостійного пошуку навчально-інформаційних ресурсів, оволодінню методами придбання і осмислення знання:

- асортименту фармацевтичних субстанцій та допоміжних речовин для аптечного виготовлення лікарських засобів;

- технологій аптечного виготовлення лікарських засобів;

- ефективного використання технологічного устаткування та засобів механізації в аптеках;

- перспективних допоміжних матеріалів і пакувальних засобів;

- способів оцінки лікарських засобів за технологічними показниками якості.

Аптечна-технологія-ліків

Завдання викладання навчальної дисципліни «Аптечна технологія ліків» полягають у формуванні соціально-особистісних і професійних компетенцій, основа яких полягає в знанні та застосуванні:

- теоретичних основ технологічних процесів аптечного виготовлення лікарських засобів;

- навичок аптечного виготовлення лікарських форм, їх постадійного контролю, пакування і оформлення до реалізації.

Викладання і успішне вивчення навчальної дисципліни «Аптечна технологія ліків» здійснюється на базі придбаних студентом знань та вмінь за розділами наступних навчальних дисциплін: загальна та неорганічна хімія, вчення про розчини, термодинаміка процесу розчинення, розчини газів і твердих речовин у рідинах, розчини слабких та сильних електролітів, властивості води як розчинника, органічна хімія.

Вивчення навчальної дисципліни «Аптечна технологія ліків» має забезпечити формування у студентів академічних, соціально-особистісних та професійних компетенцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аптечна технологія ліків» студент повинен:

-- знати:

- нормативні правові акти, що регламентують аптечне виготовлення та вимоги до якості лікарських засобів;

- пристрій і принцип роботи засобів малої механізації, характеристику контейнерів, допоміжного і пакувального матеріалу, що використовуються в аптечних організаціях;

-- вміти:

- дозувати за масою, об'ємом, краплями;

- складати технологічні схеми виготовлення лікарських форм в аптеці;

- вибирати допоміжні речовини, пакувальний закупорювальний матеріал для лікарських засобів аптечного виготовлення;

-- володіти:

- навичками аптечного виготовлення лікарських форм, їх постадійного контролю, пакування і оформлення до реалізації;

- способами подолання фармацевтичних несумісностей.

технологія-лікарських-форм

Структура типової навчальної програми «Аптечна технологія ліків» представлена наступними розділами:

1. Загальна технологія лікарських засобів аптечного виготовлення.

2. Приватна технологія лікарських форм аптечного виготовлення.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Л.Н. Мілованова, Н.М. Турусова, Є.В. Бабошина та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з дисципліни «Аптечна технологія ліків» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!