Роздрукувати сторінку

Ендокринологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Останні 45 років в області біології та медицини, безсумнівно, відзначені як роки бурхливого розвитку ендокринології, інтенсивного накопичення нових даних про роль гормонів в організмі, створення нових уявлень і теорій. За ці роки були відкриті нові гормони, встановлено хімічну будову раніше відомих гормонів, відкриті раніше невідомі механізми їх дії.

Дисципліна «Ендокринологія» призначена для студентів біологічного факультету, що спеціалізуються на фізіології людини і тварин.

Ендокринологія

Знання ендокринних механізмів регуляції фізіологічних функцій є неодмінною умовою розуміння основ функціонування організмів на різних етапах онтогенезу та у різних екологічних умовах.

У пропонованій дисципліні викладаються сучасні (в тому числі молекулярні) уявлення про біологічну роль гормонів, їх хімічну будову, механізми їх дії, роль в регуляції окремих ендокринних функцій. Певна увага приділяється характеристиці ендокринної регуляції, як суперсистеми, відповідальної за формування пристосувальних реакцій до різного роду впливів, аналізуються можливі форми клінічних порушень при захворюваннях окремих залоз внутрішньої секреції і наслідки зсуву ендокринно-метаболічного гомеостазу в організмі при стресі.

Викладені матеріали є базою для формування уявлень про природу короткочасної та довготривалої адаптації до екстремальних і субекстремальних впливів, дозволяють характеризувати особливості стресових реакцій з позиції участі в них нейрогуморально-вегетативно-гормонального комплексу.

Спеціаліст-біолог повинен розуміти психофізіологічні та біологічні основи життєдіяльності людини, мати уявлення про стрес та адаптації, про вимоги до середовища проживання і умов збереження здоров'я.

Метою дисципліни «Ендокринологія» є формування сучасних уявлень про загальні принципи ендокринної регуляції вегетативних функцій, а також про біологічну роль гормонів, що секретуються різними ендокринними залозами, їх хімічну будову, механізми їх дії, роль в регулюванні окремих вегетативних функцій.

Завдання дисципліни:

1. Сформувати комплексне уявлення про принципи ендокринної регуляції фізіологічних функцій організму;

2. Ознайомити студентів з механізмами дії гормонів - біосинтезу, екскрецію та метаболізм, транспорт, розпізнавання гормонального сигналу та його трансдукцію;

3. Дати уявлення про принципи регуляції обміну речовин і ендокринних механізмів адаптації організму.

ендокринна-система

Програма дисципліни тісно пов'язана з низкою наступних дисциплін, що читаються для студентів, які спеціалізуються на кафедрі фізіології людини і тварин та валеології: «Ендокринні і біоритмологічні аспекти онтогенезу та адаптації», «Поведінка тварин», «Адаптація і здоров'я» і ін.

Зміст дисципліни «Ендокринологія» розподілено на 8 тем. Перша тема є вступною і знайомить студентів з методами вивчення ендокринних функцій. Наступні теми присвячені вивченню залоз внутрішньої секреції, їх гормонів та механізмів їх впливу на різні види обміну речовин.

Тісний зв'язок дисциплін «Фізіологія людини» і «Анатомія людини» вимагає від студентів хороших знань з даних курсів для успішного засвоєння дисципліни «Ендокринологія».

Основною формою організації навчального процесу з дисципліни є лекції. Самостійна робота студентів полягає у опрацюванні лекційного матеріалу та рекомендованої літератури, виконання індивідуальних завдань.

Вимоги до знань та умінь: при вивченні даної дисципліни студенти оволодівають знаннями про закономірності функціонування ендокринних залоз та їх роль у підтримці гомеостазу, а також у розумінні єдиних нейрогуморальних механізмів регуляції вегетативних функцій. Студенти повинні вільно орієнтуватися і працювати з літературними джерелами з пропонованої теми, навчитися інтерпретувати дані з позиції інтегральних, нейрогуморальних механізмів регуляції фізіологічних функцій.

ендокринні-механізми

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Самусєв Р.П., Зубарєва Є.В., Розен В.Б. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Ендокринологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!