Роздрукувати сторінку

Палеонтологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Палеонтологія – це наука, яка вивчає особливості вимерлих організмів різного походження.

Як будь-яка самостійна наука, палеонтологія має свої об'єкти, завдання і методи дослідження. Об'єктами палеонтології служать будь-які копалини, що мають біогенне походження: від повністю збережених організмів до слідів їх життєдіяльності та окремих органічних молекул. Предметом палеонтології як науки є органічний світ минулого з його законами розвитку в часі і в просторі.

Палеонтологія

Метою освоєння дисципліни «Палеонтологія» є вивчення органічного світу минулих геологічних епох, етапів його еволюційного розвитку, реконструкції способу життя і умов існування живих організмів.

Завдання вивчення дисципліни «Палеонтологія»:

- ознайомити студентів з етапами розвитку органічного світу Землі;

- сформувати уявлення про систематику і класифікацію організмів минулих геологічних епох;

- розкрити зміст методів реконструкції палеогеографічних особливостей осадових басейнів минулих геологічних епох.

органічний-світ

Дисципліна «Палеонтологія» призначена для вивчення органічного світу Землі минулих геологічних епох і реконструкції палеогеографічних особливостей біоти. «Палеонтологія» належить до спеціальних дисциплін професійного циклу, пов'язана з дисциплінами природничо-наукового циклу: «Мінералогією», «Структурною геологією». Основою для вивчення даної дисципліни служать знання з «Загальної геології».

У результаті освоєння дисципліни «Палеонтологія» учень повинен демонструвати такі компетенції.

- здатний самостійно здійснювати збір геологічної інформації, використовувати науково-дослідницьку діяльність навичок польових і лабораторних геологічних досліджень.

Студент повинен:

- знати методи польових і лабораторних геологічних досліджень;

- вміти впевнено орієнтуватися в геохронологічній (стратиграфічній) шкалі;

- володіти досвідом роботи з викопними залишками тварин і рослин;

- здатний у складі науково-дослідного колективу брати участь у складанні звітів, рефератів, бібліографії по тематиці наукових досліджень, підготовці публікацій.

Студент повинен:

- знати класифікацію органічного світу Землі;

- вміти описувати морфологію викопних організмів;

- володіти навичками залишення звітних матеріалів за результатами польових і лабораторних досліджень;

- готовий застосовувати на практиці базові загальнопрофесійні знання теорії та методів польових геологічних досліджень при вирішенні науково-виробничих завдань;

- знати основні біологічні закономірності еволюції органічного світу минулого, а також комплекси «керівних копалин» для різних стратиграфічних підрозділів;

- вміти аналізувати систематичний склад організмів і палеоекологічні умови їх існування з метою відновлення палеогеографічних особливостей осадових басейнів минулих геологічних епох;

- володіти вмінням застосування знань з палеонтології районів навчальних геологічних практик та переддипломної виробничої практики для складання відповідних глав курсових робіт, звітів, дипломних проектів.

життєдіяльність-організмів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: І.А. Михайлова, О.Б. Бондаренко, Н.І. Маслакова, Т.Н. Горбачик та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Палеонтологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!