Роздрукувати сторінку

Туроперайтинг, як навчальна дисципліна

« Назад

У відповідності з навчальним планом студенти напряму підготовки Туризм вивчають дисципліни варіативної (профільної) частини: Туроперейтинг, Технологія і організація операторських та агентських послуг, Технологія продажу.

Туризм став важливим суспільно-економічним явищем XX століття. В сучасному світі для багатьох країн і регіонів інтереси туристського бізнесу стають невід'ємною складовою частиною внутрішньої національної і зовнішньої міжнародної стратегії. В період ринкових реформ особливі вимоги пред'являються до вирішення проблем управління економічними відносинами в сфері туризму.

туризм

Мета дисципліни «Туроперайтинг»: вивчення організаційно – управлінських засад туроператорської діяльності; створення у студентів цілісного уявлення про принципи організації обслуговування туристів; методи аналізу туристського ринку для ефективної розробки (проектування) туристського продукту; умови впровадження нових технологій, орієнтованих на запити споживача. Формування у студентів знань і умінь в області туроперейтинга, необхідних для успішного застосування сучасних концепцій та технологій у сфері своєї професійної діяльності на практиці.

Завдання:

- вивчення основних принципів організації туроператорської діяльності;

- розгляд питань, пов'язаних з основами управління по застосуванню сучасних технологій з виробництва, просування та реалізації турпродукту;

- ознайомлення учнів з вимогами до складу послуг в різних спеціалізованих туристських програмах, їх ресурсного та матеріального забезпечення;

- отримання навичок розробки туристського продукту, розрахунку вартості турів;

- вироблення умінь самостійного складання програм туристського обслуговування, роботи з туристською документацією.

Підготовка бакалаврів туризму передбачає отримання базової системи знань (загальнопрофесійна частина і варіативна частина).

Вивчення основ даної навчальної дисципліни, одержувані при цьому знання і навички, доповнюються і поглиблюються при вивченні інших навчальних курсів в рамках основної освітньої програми: «Технологія і організація турагентських послуг», «Технології продажів», «Менеджмент туристичної індустрії», «Маркетинг у туристської індустрії», «Економіка туристичного ринку», «Психологія ділового спілкування» та ін.

Туроперайтинг

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основи роботи з постачальниками туристських послуг;

- фактори, що впливають на комплектування «туристського пакета»;

- фактори, що впливають на ціноутворення в туризмі.

-- Вміти:

- проводити операції з валютою;

- застосовувати на практиці знання про організацію та застосуванні сучасних технологій;

- виробництва, просування та реалізації турпродукту;

- складати проекти договорів з постачальниками послуг;;

- розробляти калькуляцію для конкретного туру;

- здійснювати оцінку якості пропонованих послуг.

-- Володіти:

- навичками самостійного освоєння нових знань, професійної аргументацією;

- теоретичними і практичними основами проектування турів;

- здатність до реалізації туристських продуктів;

- технологією просування туристського продукту на ринку;

- навичками використання всього пакету туристської документації.

туроператорська-діяльність

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бгатов А.П., Борисенко І.В. Григор’єва Г.Б., Гусєв Н.І., Єршова С.І., Шевцова Т.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи презентацію з курсу «Туроперайтинг» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.