Роздрукувати сторінку

Рільництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Одна з основних галузей рослинництва, називається рільництво. Рільництво — розведення польових сільськогосподарських культур, а також наука про польові культури, що пов'язана з виробництвом польових (переважно однорічних ярих та озимих) культур. Включає в числі іншого зерноводство, картоплярство, овочівництво, плодівництво, виноградарство і т. п. виробництво технічних культур (цукровий буряк, льон, бавовник та ін., кормових, баштанних, картоплі).

Рільництво забезпечує населення основними продуктами харчування, тваринництво - кормами, легку та текстильну промисловість – сировиною. У рільництві працюють люди багатьох професій: агрономи, агрохіміки, механізатори, льоноводи, буряківники, картоплярі та ін.

рослинництво

Цілі дисципліни - формування теоретичних знань щодо особливостей біології польових культур і практичних навичок щодо складання і застосування ресурсозберігаючих технологій їх вирощування в різних агроландшафтних та екологічних умовах.

Завданнями дисципліни є вивчення:

- теоретичних основ рільництва;

- біології польових культур;

- технології обробітку польових культур.

Плановані результати освоєння основної професійної освітньої програми з дисципліни «Рільництво»:

-- Загальнокультурні:

- готовністю до саморозвитку, самореалізації, творчого використання потенціалу;

- здатність до професійної експлуатації сучасного обладнання і приладів;

- володіння методами пропаганди наукових досягнень.

-- Загальнопрофесійні:

- здатністю розпізнавати за морфологічним ознаками роди, види і сорти овочевих, плодових, лікарських, ефіроолійних, декоративних культур;

- здатністю до реалізації технологій виробництва плодових, овочевих лікарських, ефіроолійних і декоративних культур у відкритому і захищеному ґрунті.

-- Професійні:

- готовністю використовувати сучасні досягнення світової науки і передової технології в науково-дослідних роботах;

- повинен володіти методами реалізації сучасних ресурсозберігаючих технологій виробництва екологічно безпечної рослинницької продукції і відтворення родючості ґрунтів у конкретних умовах господарства;

- повинен вміти розпізнавати види, підвиди і різновиди сільськогосподарських культур, оцінювати їх фізіологічний стан і визначати фактори поліпшення росту, розвитку та якості продукції. Визначати посівні якості насіння.

Рільництво

Плановані результати навчання з дисципліни «Рільництво» характеризують етапи формування компетенцій, співвіднесені з планованими результатами освоєння освітньої програми за напрямом підготовки Агрономія.

Зміст дисципліни є логічним продовженням змісту дисципліни:

- інноваційні технології в агрономії;

- управління продукційними процесами в агрофітоценозах;

- адаптивно-ландшафтна система землеробства.

Слугує основою для опанування дисциплін:

- системи землеробства;

- нові культури в рослинництві;

- сучасні проблеми в агрономії.

сільськогосподарські-культури

Отже, якщо Вам потрібно багато часу для написання роботи, і термін здачі екзамену близько, замовте дипломну роботу чи реферат з курсу «Рільництво». Пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.