Роздрукувати сторінку

Універсальний еволюціонізм, як навчальна дисципліна

« Назад

«Універсальний еволюціонізм» є узагальнюючою дисципліною біологічної науки і міждисциплінарних знань суміжних наук (біохімії, біофізики, зоогеографії, палеонтології тощо) і завершує освоєння профілю Біологія.

Дисципліна Універсальний еволюціонізм відноситься до варіативної частини.

природні-екосистеми

Мета вивчення дисципліни «Універсальний еволюціонізм» – набуття студентами професійних компетенцій і поглиблених базових теоретичних знань і практичних умінь про закономірності розвитку органічного світу – філогенезу, для формування об'єктивних уявлень про причини, напрямки і характері мінливості живої природи, а також про можливі способи регулювання цього процесу, як наукової бази для здійснення процесу навчання біології в закладах системи середньої загальної повної освіти.

Завдання вивчення дисципліни:

- Набуття знань, що дозволяють з еволюційних позицій оцінювати конкретні факти, процеси і явища, що вивчаються в рамках дисциплін професійного циклу і в своїй професійній діяльності.

- Вивчення молекулярно-генетичних основ еволюційного процесу.

- Формування уявлення про ролі еволюційної ідеї в біологічному світогляді, про основні теорії еволюції, концепції видоутворення.

- Формування знань про внесок українських учених у теорію еволюції.

- Формування уявлень про основні концепції видоутворення; появі та еволюції адаптацій; ролі природного відбору як спрямовуючого фактора еволюції популяцій.

Пізнання закономірностей еволюції важливо не саме по собі, воно набуває виняткового значення у світлі проблеми переходу до керованої еволюції (селекція, клонування, генетичне лікування вроджених патологій, штучне створення позитивних ознак і т. д.), тобто перетворення живих організмів і природи в цілому у відповідності з потребами людства. Рішення цієї проблеми і становить найголовнішу задачу сучасної еволюційної науки – еволюціоністики.

Універсальний еволюціонізм – широка міждисциплінарна область знань біології, що включає три великих і різною мірою розвинених розділи.

теорія-еволюції

Першим розділом (базовий модуль 1) є історія виникнення і розвитку еволюційних ідей, концепцій і гіпотез. Цей розділ має важливе загальноосвітнє і методологічне значення, оскільки без історії становлення наукового знання не можна зрозуміти і сучасну науку.

Другий розділ (базовий модуль 2) теорії еволюції – приватна філогенетика або мікроеволюція, що протікає всередині окремих видів протягом порівняно коротких проміжків часу. Для вивчення та аналізу особливостей мікроеволюційних процесів застосовують комплекс популяційних методів (проведення експериментів по гібридному схрещуванню, екологічній взаємодії, створення і порушення ізоляційних бар'єрів між популяціями і т. д.), які проникають в генетику, біохімію, фізіологію, етіологію, екологію і багато інших наук.

І останній розділ (базовий модуль 3) складає основу сучасної теорії еволюції. Загальна філогенетика або макроеволюція розглядає питання еволюції надвидового рангу – великого масштабу і протягом значних відрізків часу. Також, в основі правильного розуміння теорії еволюції лежить не відокремлення або протиставлення мікро- і макроеволюційних процесів, а виділення загальних проблем, для двох сторін єдиного і безперервного процесу еволюції, але які розділяються, цілком природно по межі видоутворення.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні етапи розвитку органічної природи;

- етапи еволюції уявлень про мінливості живих організмів;

- принципи виникнення нових адаптацій і таксономічних груп;

- передумови еволюційних змін і зміни форм.

Вміти:

- логічно обґрунтовувати висновки про ключові відкриття в теорії еволюції;

- популярно і науково правильно пояснювати закономірності еволюційних змін.

Володіти:

- найважливішими методами теорії еволюції.

Універсальний-еволюціонізм

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Майр Е., Петрашов В.В., Северцов А.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Універсальний еволюціонізм» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.