Роздрукувати сторінку

Психологічне консультування в закладах освіти, як навчальна дисципліна

« Назад

Психологічне консультування — це окремий вид діяльності психолога в закладах освіти (як зазначено в положенні про службу практичної психології освіти) або ж воно включає в себе психокорекційну роботу (а для деяких фахівців — і діагностику, профілактику, просвітництво).

З цим пов'язаний і ряд більш приватних питань, принципових для організації діяльності педагога-психолога у складі освітнього закладу. Наприклад, якщо психологічне консультування розглядається в парадигмі пролонгованої (10-15 зустрічей з клієнтом або родиною) дії і спрямоване на зміну поведінки, соціальної або екзистенціальної позиції, вироблення нових психосоціальних навичок (тобто носить певною мірою корекційний характер), то необхідно психологам мати структуровану програму діяльності з описом етапів, розділів і т.п.

педагог-психолог

В такому разі відмінності між психологічною корекцією, психотерапією і консультуванням — в тривалості зустрічей, наявність структурованої програми діяльності, наявності (або відсутності) у клієнта фізичного і психічного здоров'я.

Метою освоєння дисципліни «Психологічне консультування в закладах освіти» є формування системи знань про психологічне консультування як вид професійної діяльності педагога-психолога, освоєння певних видів і способів діяльності, необхідних для вирішення практичних завдань психологічного консультування; розвиток особистих професійних якостей педагога-психолога.

Дисципліна «Психологічне консультування в закладах освіти» - обов'язкова дисципліна профілю «Психологія і соціальна педагогіка» варіативної частини циклу дисциплін програми бакалаврату.

Освоєння дисципліни «Психологічне консультування в закладах освіти» передбачає наявність у студентів знань, умінь і навичок з дисциплін «Загальна й експериментальна психологія з практикумом», «Педагогіка», «Психологія розвитку».

Знання концептуальних основ дисципліни «Психологічне консультування в закладах освіти» є базовими для вивчення наступних дисциплін: «Педагогічна психологія», «Корекційно-розвивальна робота педагога-психолога», «Професійна етика і основи професійного саморозвитку педагога-психолога», «Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу», виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Психологічне-консультування-в-закладах-освіти

Плановані результати навчання з дисципліни, співвіднесені з планованими результатами освоєння освітньої програми бакалаврату:

- здатність здійснювати психологічне просвітництво педагогічних працівників і батьків (законних представників) з питань психічного розвитку дітей;

- здатність проводити консультації, професійні співбесіди, тренінги для активізації професійного самовизначення учнів.

-- Знати:

– теоретичні основи психологічного консультування та психологічної корекції;

– психологічні проблеми, пов'язані з організацією оперативно-службової діяльності особового складу;

– умови сприятливого психологічного клімату.

-- Вміти:

– здійснювати консультування з психологічних проблем, підтримання сприятливого психологічного клімату;

– визначати способи психологічної підтримки і організації службової діяльності особового складу.

-- Володіти:

– навичками аналізу психологічного стану людей різного віку;

– прийомами психологічного консультування посадових осіб за психологічним проблемам, пов'язаним з організацією службової діяльності особового складу, формуванням та підтриманням в службових (навчальних) колективах сприятливого психологічного клімату.

психологічна-корекція

Види навчальної роботи, передбачені навчальним планом: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Серебрякова К.А., Ішкова М.А., Колеснікова Г.І., Карабанова О.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Психологічне консультування в закладах освіти» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!