Роздрукувати сторінку

Хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімія — це наука про речовини, їх склад і будову, властивості та перетворення, значення хімічних речовин, матеріалів і процесів у практичній діяльності людини.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння основних законів хімії, їх значення в професійній діяльності, вивчення теоретичних основ і отримання практичних навичок у галузі застосування хімічних знань.

хімічні-знання

Завданнями вивчення дисципліни є: отримання знань про будову речовин, їх властивості та можливі взаємодії між собою і утворюваними речовинами; вивчення правил і методів застосування хімічних знань; прогнозування перебігу хімічних реакцій; формування вміння дати об'єктивну оцінку токсичності тих чи речовин, продуктів з якими виникне необхідність працювати в професійній діяльності.

До особливостей вивчення дисципліни відноситься освоєння студентами техніки хімічного експерименту, придбання навичок роботи з хімічним посудом, приладами; вміння проводити хімічні розрахунки.

Дисципліна «Хімія» належить до математичного і природознавчого циклу і входить до складу базової частини. Областями професійної діяльності бакалаврів, на які орієнтує дисципліна, є виробничо-технологічна, виробничо-управлінська, експериментально-дослідницька.

Основні уміння, придбані при вивченні дисципліни, полягають в практичному використанні знань у професійній діяльності для правильної оцінки технологічних процесів.

Отримані екологічні знання дозволять майбутнім фахівцям взяти участь в реалізації науково - обґрунтованих, з точки зору екології та охорони навколишнього середовища, принципів та підходів у проектуванні, будівництві та експлуатації систем, об'єктів, споруд промислового і цивільного призначення.

Освоєння дисципліни готує до роботи з такими об'єктами професійної діяльності бакалаврів: підтримання ефективного функціонування об'єктів транспортного будівництва, що забезпечують необхідний рівень якості будівництва, послуг та результатів діяльності організацій, а також підтримання режиму постійного вдосконалення.

хімічні-речовини

Дисципліна готує до вирішення наступних завдань професійної діяльності:

- у сфері виробничо-технологічної та виробничо-управлінської обслуговування технологічного обладнання та машин; використання типових методів контролю якості продукції і обладнання; організація робочих місць; контроль за дотриманням технологічної дисципліни; реалізація заходів екологічної безпеки.

До початку вивчення дисципліни студент повинен:

1) знати: курс "Хімія" в обсязі програми середнього спеціального навчального закладу; мати уявлення: про предмет, завдання й методи хімії, її місце в системі природничих дисциплін, її значення в промисловості.

2) вміти: проводити стехіометричні розрахунки за хімічними формулами і рівняннями; складати рівняння простих кислотно-основних та окисно-відновних (метод електронного балансу) хімічних реакцій;

3) мати навички: роботи в хімічній лабораторії.

Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен:

1) знати: основи хімії і хімічні процеси, сучасні технології виробництва матеріалів і конструкцій, властивості хімічних елементів і їх з'єднань, що складають основу матеріалів; мати уявлення: про взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами.

2) вміти: застосовувати отримані знання з хімії при вивченні інших дисциплін, виділяти конкретний хімічний зміст у прикладних задачах професійної діяльності.

3) володіти: сучасною науковою апаратурою, навички ведення експерименту.

Хімія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Коровін Н.В., Степанова С.А., Воробйова Л.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.