Роздрукувати сторінку

Географія праці, як навчальна дисципліна

« Назад

Предмет «Географія праці» читається студентам спеціальності «Географія» після вивчення таких базових предметів, як «Основи ринкової економіки», «Географія населення з основами демографії», «Економічна і соціальна географія України», «Географія промисловості», «Географія сільського господарства». Розгляд окремих питань можливий на основі вивченого раніше матеріалу.

Мета дисципліни - дати теоретичні знання і практичні уміння у галузі географії ринку праці, підготувати майбутнього менеджера до наукової і практичної діяльності.

ринок-робочих-місць

Завдання:

- визначити сутність праці як основної категорії ринку робочої сили і ринку робочих місць;

- виявити економічні, соціальні, демографічні та політико-адміністративні умови формування ринку праці;

- розглянути територіальну організацію ринку праці в Україні;

- проаналізувати зайнятість та безробіття населення в їх економічних, соціальних і географічних проявах;

- виявити особливості структури зайнятості населення і структури робочих місць в регіонах країни;

- мати уявлення про ефективність і результативність ринку праці;

- дати уявлення про систему організації моніторингу ринку праці;

- розглянути основні напрямки вдосконалення ринку робочої сили і ринку робочих місць.

Вивчення дисципліни «Географія праці» спрямовано на формування наступних компетенцій:

– здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності, виявляти нові ринкові можливості та формувати нові бізнес-моделі.

Географія-праці

У підсумку оволодіння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- головні передумови формування ринку праці в Україні в цілому і в окремих її регіонах

- систему організації моніторингу ринку праці;

- провідні форми вдосконалення ринку робочої сили і ринку робочих місць.

-- Вміти:

- виявляти особливості зайнятості і безробіття населення;

- аналізувати різні проблеми ринку праці і зайнятості населення;

- самостійно і творчо працювати з літературними та статистичними джерелами.

-- Володіти:

- Методикою аналізу та оцінки регіонального ринку праці та трудових ресурсів;

- ключовими поняттями, що відображають характер даної дисципліни.

ринок-робочої-сили

Зміст курсу:

- Частина перша. Загальні основи географії ринку праці.

- Частина друга. Географія ринку робочої сили.

- Частина третя. Географія ринку робочих місць.

- Частина четверта. Моніторинг ринку праці.

Свою увагу зародженню та формуванню дисципліни приділяли такі науковці: Самойленко А.А., Александрова А.Ю., Ступіна О.Г. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати магістерську роботу чи тези з курсу «Географія праці» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!