Роздрукувати сторінку

Біофармація, як навчальна дисципліна

« Назад

У комплексі фармацевтичних дисциплін біофармація займає особливе місце не тільки завдяки новизні ідей, але і, головним чином, у зв'язку зі значенням для теорії і практики сучасної фармації та медицини фактів, отриманих у ході біофармацевтичного експерименту, що триває вже кілька десятиліть. За період свого існування біофармація збагатилася безліччю відкриттів і зайняла міцне місце в системі сучасного лікування.

Біофармація

Знання, отримані за десятиліття біофармацевтичних досліджень, в даний час служать фундаментом для розробки і виробництва ефективних та безпечних лікарських засобів. Актуальність результатів вивчення біологічного значення фармацевтичних факторів визнана головними нормативними документами різних країн. Так, наприклад, всі провідні фармакопеї містять монографії і вимоги за оцінкою поліморфізму, кристалічності, форми і розмірів частинок лікарських субстанцій.

В даний час можна виділити наступні основні напрямки біофармацевтичних досліджень:

- подальше вивчення ролі фармацевтичних факторів;

- вивчення умов адсорбції, біотрансформації, розподілу та елімінації лікарських речовин і у зв'язку з фармацевтичними факторами;

- створення і виробництва ефективних та безпечних фармацевтичних субстанцій;

- синтез і виробництво сучасних допоміжних речовин, призначених для виконання біофармацевтичних програм завдань (пролонгатори, супердезинтегранти, солюбілізатори та ін.);

- обґрунтування, розробка та виробництво лікарських форм і терапевтичних систем з модифікованими і контрольованими параметрами вивільнення;

- розробка, виробництво та вивчення лікарських форм з направленим транспортом, з адресною доставкою;

- шляхи вирішення проблеми вікових лікарських препаратів;

- розробка нових вимог, показників якості фармацевтичних субстанцій та лікарських форм, методик їх визначення і норм допустимих відхилень;

- модернізація методик вивчення біодостпуності та біоеквівалентності оригінальних і відтворених лікарських препаратів;

- розробка і вдосконалення біофармацевтичних тестів і обладнання для їх реалізації.

біофармацевтичні-дослідження

Наведений перелік напрямів досліджень і застосування біофармацевтичних знань далеко не вичерпує області інтересів біофармації, але показує актуальність, плідність і перспективи цього наукового напрямку.

За роки біофармація стала науковою базою, відповідальною за терапевтичну ефективність ліків на етапі їх розробки і виробництва за рахунок обґрунтування компонентів складу та використання оптимальних технологічних процесів. Тому дуже своєчасним є запровадження в навчальний план підготовки студентів фармацевтичних факультетів і вузів навчальної дисципліни «Біофармація».

Важливо, що дисципліна включена в освітній процес на випускному курсі, коли студенти вже мають значну базу знань, отриманих на різних кафедрах. Це дозволить їм побачити в новому аспекті основоположні питання спеціальності, оскільки біофармація інтегрує в собі різні напрямки: фармакологію, фармакотерапію, фармацевтичну технологію, фармацевтичну хімію, токсикологію, фізику і в результаті актуалізує їх, формуючи науковий фаховий світогляд.

Мета дисципліни: формування системи компетенцій для засвоєння теоретичних основ сучасних уявлень про біодоступність, біоеквівалентність, фармацевтичні фактори та їх роль у створенні високоефективних лікарських форм і здійснення технологічних процесів.

Основні завдання вивчення дисципліни:

- навчити готовності вирішувати стандартні завдання професійної діяльності з використанням інформаційних, бібліографічних ресурсів, медико-біологічної і фармацевтичної термінології, інформаційно-комунікаційних технологій та урахуванням основних вимог інформаційної безпеки;

- ознайомити студентів з основними поняттями та сучасними концепціями біофармації;

- навчити вмінню проводити аналіз наукової літератури та офіційних статистичних оглядів, готувати огляди наукової літератури, реферати по сучасним науковим проблем фармацевтичної технології;

- вивчити фармацевтичні чинники та їх значення для фармацевтичної технології;

- вивчити значення, методи визначення біодоступності лікарських засобів;

- навчити вмінню проводити визначення біодоступності лікарських засобів залежно від фармацевтичних факторів;

- навчити вмінню аналізувати результати визначення біодоступності з метою вдосконалення технології і якості лікарських препаратів;

- навчити здатності до здійснення технологічних процесів при виробництві та виготовленні лікарських засобів з урахуванням фармацевтичних факторів.

фармацевтичні-дисципліни

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Р.Б. Бобильов, Г.П. Грядунова, Л.А. Іванова та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Біофармація» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!