Роздрукувати сторінку

Методологія хімії, як навчальна дисципліна

« Назад

Слово «хімія», ймовірно, пов'язано з дуже давніми поняттями і виникло ще за 3000 років до н.е. Найчастіше походження цього слова пов'язують з назвою Стародавнього Єгипту – «хем», що означає «темний», «чорний» або «чорнозем» (мабуть, за кольором ґрунту в долині Нілу) або староєгипетським словом «хюма» – «земля». Деякі історики вважають, що слово «хімія» пов'язане з давньогрецьким «хюмбс», яке перекладається як «сік», а також з такими давньогрецькими словами, як «хюма» – «лиття» або «потік» і «химевсис» – «змішування».

Існує версія, що «хімія» походить від давньокитайського слова «кім» – «золото». Поняття «хімія», що означає мистецтво перетворювати неблагородні метали в золото і срібло, зустрічається в указі римського імператора Діоклетіана (296 р. н.е.) і в рукописиі грецького вченого Зосіми (300 р. н.е.).

хімія

Дисципліна «Методологія хімії» відноситься до варіативної частини блоку гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, є обов'язковим курсом і першою частиною циклу дисциплін, присвячених вивченню історії хімічної науки. Стисло викладаються відомості про загальні питання історії хімії, головним чином, про основні періоди її розвитку. Основний акцент, проте, зроблений на вивчення студентами розвитку хімії в Україні. В курсі детально висвітлюються питання, пов'язані з викладанням хімічної науки.

Цілі: показати узагальнююче значення історії науки, історичний і логічний взаємозв'язок основних подій і відкриттів у хімії та суміжних науках, навчити основам історико-хімічних знань та їх застосування у професійній діяльності хіміка.

Завдання: ознайомити з найважливішими фактами та подіями в історії хімії, видатними діячами хімічної науки, їх досягненнями та роллю у розвитку окремих галузей хімії.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати основні етапи становлення хімічної науки, найважливіші факти і події в історії хімії, основоположників різних напрямків в хімії, їх досягнення і роль у розвитку окремих областей науки;

- вміти аналізувати різні літературні джерела, встановлювати історичний і логічний взаємозв'язок основних подій і відкриттів у хімії та суміжних науках, розуміти об'єктивну необхідність виникнення нових напрямків;

- володіти навичками ведення дискусій на історико-хімічні теми;

- мати досвід у складанні коротких оглядів з історії розвитку окремих напрямків хімії.

Методологія-хімії

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни:

-- Знати:

- роль хімії в природознавстві, її зв'язок з іншими природничими науками, значення в житті сучасного суспільства;

- сучасний рівень розвитку хімії;

- роль історичного підходу в хімічних дослідженнях;

- значення хімії в житті сучасного суспільства;

- взаємозв'язок історії та методології хімії.

-- Вміти:

- використовувати знання історії та методології хімії при вирішенні конкретних теоретичних і прикладних завдань, плануванні робіт при отриманні неорганічних матеріалів;

- використовувати знання теоретичних основ хімії на практиці при вирішенні конкретних професійних задач;

- творчо аналізувати і переосмислювати набутий досвід;

- описувати властивості і основні галузі застосування речовин на основі їх будови.

-- Володіти:

- знаннями про ключові напрямки хімії;

- знаннями про галузь застосування хімії у сучасному суспільстві;

- навичками аналізу і переоцінки накопичених знань і досвіду для вирішення нестандартних завдань у галузі загальної хімії;

- історії та методології створення, областях застосування, значення хімії в житті сучасного суспільства.

історія-хімічної-науки

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Фігуровський Н.А., Міттова І.Я., Самойлов А.М., Соловйов Ю.І., Тріфонов Д.Н., Шамін А.Н. та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу і терпіння, а терміни піджимають, потрібно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Методологія хімії» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!