Роздрукувати сторінку

Технологія виготовлення хліба, як навчальна дисципліна

« Назад

Хліб – життєво необхідний та важливий продукт, який виготовляється в кожному регіоні України. Тому вивчення курсу «Технологія виготовлення хліба» є досить важливим та перспективним.

Мета вивчення дисципліни – створення у студента цілісної системи знань, умінь і навиків в технології хлібопекарського виробництва, які використовуються при виконанні навчально-дослідницької роботи, курсових і дипломних проектів і робіт, а також у подальшій діяльності для самостійного вирішення завдань, що стоять перед агропромисловим комплексом.

хлібобулочні-вироби

Завдання дисципліни:

- вивчення складного комплексу колоїдних, біохімічних, мікробіологічних, фізико-хімічних процесів, що відбуваються при формуванні хлібобулочних виробів високої якості;

- придбання умінь з ведення технологічних процесів з позицій сучасних уявлень про раціональне використання сировини, забезпечення високої якості хлібобулочних виробів і їх безпеки для споживача;

- освоєння навичок керування технологічними процесами виробництва хлібобулочних виробів;

- розвиток здібностей до самостійного вирішення практичних завдань, що стоять перед галуззю.

Процес вивчення дисципліни «Технологія виготовлення хліба» спрямований на формування таких компетенцій:

-- Знати:

- тенденції розвитку і вдосконалення асортименту хлібопекарської промисловості;

- послідовність, призначення і режим операцій технологічного процесу виробництва хлібобулочних виробів;

- оптимальні і раціональні технологічні режими роботи обладнання;

- сутність хімічних, мікробіологічних, колоїдних, біохімічних, теплофізичних процесів, що відбуваються на окремих технологічних етапах виробництва хлібобулочних виробів; сучасні способи інтенсифікації технологічного процесу;

- основні властивості харчової сировини, що визначають характер і режими технологічних процесів його переробки; основні процеси, що протікають при виробництві та зберіганні хлібобулочних виробів;

- методи аналізу властивостей сировини, напівфабрикатів і готової продукції з метою розробки перспективних технологічних рішень діючого, підприємства;

- вимоги до якості сировини і напівфабрикатів і чинники, що впливають на властивості готової продукції;

- принципи формування властивостей напівфабрикатів та якості готових виробів;

- шляхи зниження технологічних витрат і втрат в умовах підприємств середнього і малого бізнесу; дефекти і хвороби хлібобулочних виробів та способи їх запобігання;

- харчову цінність і безпеку хлібобулочних виробів та шляхи їх підвищення.

хлібопекарське-виробництво

-- Вміти:

- організовувати роботу виробництва хлібобулочних виробів;

- проводити розрахунок основних технологічних процесів виробництва хлібобулочних виробів;

- керувати технологічними процесами виробництва хлібобулочних виробів;

- використовувати нормативні документи для оцінки властивостей сировини, напівфабрикатів та контролю якості хлібобулочних виробів;

- обґрунтовувати вимоги до ведення технологічного процесу і контролю над якістю продукції;

- розробляти норми витрати сировини, проводити розрахунки норм витрати сировини і таропакувальних матеріалів, розробляти плани заходів по економії сировини, складати основну документацію для встановлених норм витрати сировини, розробляти програму виробничого контролю;

- удосконалити і оптимізувати діючі технологічні процеси на базі системного підходу до аналізу якості сировини, властивостей напівфабрикатів та вимог до якості готової продукції;

- розробляти технологічні процеси, які характеризуються відсутністю шкідливих речовин, що викидаються в навколишнє середовище, покращеною системою очищення повітря і води від шкідливих домішок;

- отримувати та обробляти дані з використанням програмного забезпечення;

- аналізувати причини виникнення дефектів хлібобулочних виробів і шлюбу, розробляти заходи щодо їх попередження;

- самостійно вирішувати практичні завдання, що стоять перед хлібопекарською галуззю.

-- Володіти:

- методами розрахунку складових технологічного плану виробництва хлібобулочних виробів;

- раціональними способами експлуатації обладнання;

- практичними навичками розробки нормативної документації з урахуванням новітніх технологій виробництва;

- методами теоретичного і експериментального дослідження області технології хлібобулочних виробів з використанням засобів обчислювальної техніки.

Технологія-виготовлення-хліба

Основні розділи програми:

Модуль 1. Асортимент та технологічна схема виробництва хлібобулочних виробів.

Модуль 2. Сировина хлібопекарського виробництва.

Модуль 3. Приготування тіста.

Модуль 4. Оброблення тіста і випікання виробів.

Модуль 5. Зберігання хлібобулочних виробів, їх вихід і підготовка до реалізації.

Модуль 6. Якість хлібобулочних виробів.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. Т. Васюкова, В. Ф. Пучкова, Л. П. Пащенко, І. М. Жаркова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи презентацію з курсу «Технологія виготовлення хліба» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.