Роздрукувати сторінку

Аналітична хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Аналітична хімія є одним з найважливіших прикладних розділів хімічної науки. Практична спрямованість робить її одним з основних компонентів професійної підготовки студентів.

Аналітична-хімія

Аналітична хімія – наука про принципи і методи визначення хімічного складу речовин або їх сумішей.

Іншими словами, аналітична хімія займається розробкою теоретичних основ методів аналізу хімічного складу речовин і практичним втіленням цих методів. Слід розрізняти поняття метод аналізу та методика аналізу.

Методом аналізу називають теоретично обґрунтований спосіб визначення складу речовин.

Методика аналізу – це детальна схема аналізу з використанням обраного методу.

Аналітична хімія є дисципліною на стику наук, так як широко використовує досягнення фізики, математики, біології та прикладних технічних дисциплін.

Теоретичну основу аналітичної хімії складають різні фізичні і хімічні закони, зокрема:

- закон збереження маси;

- закон сталості складу;

- періодичний закон;

- закон діючих мас.

хімічний-аналіз

А також теоретичні концепції загальної хімії, що описують найважливіші хімічні явища, такі як:

- електролітична дисоціація;

- хімічна рівновага;

- комплексоутворення;

- окисно-відновні реакції та ін.

Основне завдання хімічного аналізу – визначити, які компоненти містить досліджуваний зразок, і яке їх кількісне співвідношення.

У відповідності з цим завданням аналітичної хімії виділяють якісний і кількісний аналіз.

Мета якісного аналізу – виявлення компонентів аналізованого зразка, а також ідентифікація тих чи інших сполук.

Ціль кількісного аналізу – визначення кількісного вмісту компонентів у зразку.

Досліджуючи невідомий об'єкт, насамперед встановлюють, з яких компонентів він складається, а потім знаходять їхні кількісні співвідношення. Тому якісний аналіз речовини передує кількісному. Якщо об'єкт дослідження не є новим, тобто його якісний склад вже відомий, то відразу приступають до кількісного аналізу.

В аграрних вузах аналітична хімія зазвичай викладається частинами, починаючи з відповідного розділу у складі загального курсу хімії і закінчуючи спеціальним або елективним курсом з інструментальним методом аналізу. Тому важливим завданням є забезпечення наступності і взаємозв'язку між цими дисциплінами, що дозволяє використовувати єдину теоретичну і термінологічну базу, а також уникнути зайвого дублювання навчального матеріалу.

Цілями освоєння дисципліни «Аналітична хімія» є:

1) формування уявлень про теоретичні положення аналітичної хімії, що включають основи метрології, вчення про хімічну рівновагу та кінетику хімічних реакцій; розуміння сутності і значущості хімічних методів хімічного аналізу (титриметрії і гравіметрії) для вирішення різних аналітичних завдань у наукових дослідженнях, на виробництві, можливості їх застосування в педагогічній практиці;

2) підготовка до професійного вибору методу, методики хімічного аналізу для конкретних об'єктів і підходу до розробки методик аналізу для наукових досліджень;

3) навчання техніці виконання аналітичних операцій при підготовці та проведенні якісного та кількісного аналізу хімічними методами;

4) навчання виконання необхідних розрахунків при виборі умов проведення реакцій в розчинах та підготовці до аналізу, при обробці експериментальних даних для грамотного представлення результатів аналізу.

хімічний-склад

Дисципліна «Аналітична хімія» належить до базової частини навчального циклу «Професійний цикл».

Дисципліна «Аналітична хімія» має логічний і змістовно-методичний зв'язок з іншими хімічними дисциплінами з професійного циклу: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична хімія», а також з деякими розділами фізики, математики та інформатики – дисциплін базової частини математичного і природничого циклу.

Цей зв'язок обумовлений, з одного боку, використанням у аналітичній хімії при розробці методів аналізу ряду принципів, закономірностей, технічних прийомів, матеріалів, реагентів, методів обробки результатів різних наукових дисциплін. З іншого боку, аналітична хімія озброює багато наук методами, приладами для досліджень, їх досягнення.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Розуміти соціальну значимість професії, основних перспектив і проблем, що визначають конкретну галузь діяльності.

Володіти основами теорії фундаментальних розділів хімії (передусім неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної, хімії високомолекулярних сполук, хімії біологічних об'єктів, хімічної технології).

Навчитися застосовувати основні закони хімії при обговоренні отриманих результатів, у тому числі із залученням інформаційних баз даних.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ю.А. Золотова, Ю.А. Барбалат, Ю.Я. Харитонов та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати дипломну роботу чи курсову з курсу «Аналітична хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!