Роздрукувати сторінку

Етнографія народів світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Етнографія народів світу» входить в регіональний компонент циклу дисциплін спеціалізації і є обов'язковою для вивчення.

Предмет «Етнографія народів світу» ставить за мету ознайомити студентів з етнічною картою світу, знання якої необхідно для майбутніх студентів з міжнародних відносин і етнокультурного туризму. У задачу курсу входить характеристика народів світу по регіонам: народи Австралії й Океанії; народи Азії (Передньої Азії, Південно-Східної, Центральної Азії, Південної Азії); народи Африки (з розподілом на 5 однотипних регіонів); народи Західної та Східної Європи; народи Америки (Північної і Південної). Кожний регіон представлений спочатку загальною характеристикою, далі дається аналіз особливостей кожного блоку (політична та етнічна карта).

етнічна-картина-світу

На лекційних заняттях і на семінарських заняттях варто використовувати вільну дискусію на найважливіші теми, а також проведення контрольної роботи на перевірку основних знань з курсу.

Курс також передбачає можливу самостійну роботу студентів над рефератами по заданим темам з наступним контролем.

На лекціях передбачається виклад теоретичних основ духовної культури і конкретний розгляд різних блоків-сюжетів. Практичні заняття проводяться з метою закріплення пройденого матеріалу у формі запитань і відповідей, а також дискусії студентів на цікаві теми. В ході підготовки до захисту рефератів студенти будуть опановувати та закріплювати базові знання, використовувати додаткову літературу. Передбачені дні консультацій для підготовки наукових робіт-рефератів.

У самостійну роботу студентів входить освоєння частини матеріалу, призначеної для самостійного вивчення, виконання домашніх завдань у процесі підготовки до колоквіумів, до проміжних форм контролю і рефератів.

По закінченні семестру передбачається проведення тестового іспиту. Системні знання перевіряються також під час захисту рефератів.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

- знати етногенез народів світу;

- вміти охарактеризувати етноси за різними параметрами;

- володіти методом порівняльного аналізу етносів і вільно орієнтуватися в етнічній карті світу.

Етнографія-народів-світу

Мета курсу «Етнографія народів світу» – ознайомити студентів першого року навчання з понятійним апаратом етнологічної науки, її головними дослідницькими методами, дати студентам уявлення про сучасний етнічний склад населення світу та основні етапи його становлення, про особливості традиційної культури народів світу.

Завдання дисципліни. Цей курс необхідний для студентів-міжнародників, оскільки дозволить зрозуміти закономірності становлення етносів, їх особливості, навчити науковому підходу до дослідження етносів. У числі основних завдань дисципліни – озброїти студентів знаннями про особливості кожного народу світу, що населяє нашу планету.

Після проходження дисципліни студент повинен:

- знати етногенез народів світу;

- вміти охарактеризувати етноси за різними параметрами;

- володіти методом порівняльного аналізу етносів і вільно орієнтуватися в етнічній карті світу.

народи-світу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бромлей Ю.В., Ратцель Ф., Гаудіо А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Етнографія народів світу» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!