Роздрукувати сторінку

Зоологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Зоологія» входить в блок фахових дисциплін базової частини основної освітньої програми. Дисципліна «Зоологія» базується на довузівській підготовці в області біології, екології, навколишній світ, служить сполучною ланкою між школою і вузом. До вивчення дисципліни студентами вивчалися такі курси: «Ботаніка» (розділ «Анатомія і морфологія рослин»), «Біологія клітини (основи цитології, гістології).

Цілі опанування дисципліни - ознайомити студентів з біологічним різноманіттям тварин – курсом зоології, де вивчаються тварини, їх морфологія, основи фізіології, спосіб життя, географічне поширення; походження, класифікація, роль у біосфері і житті людини; методи прижиттєвого спостереження, описи, культивування, таксономічних досліджень, вплив тварин різних таксонів на життя людини.

Зоологія

Зоологія відноситься до дисциплін базової частини, покликана навчити майбутнього фахівця зоології, як комплексної науки, дати уявлення про морфологію, анатомію, фізіологію, екологію та біорізноманіття тварин. Студент повинен вивчити основні ознаки тваринного типу організації; місце тварин у трофічних ланцюгах і в біосфері Землі в цілому; основні закономірності еволюції тваринного світу; принципи філогенетичної систематики та побудови ієрархічної таксономії царства тварин; сучасний стан тваринного світу та проблеми збереження його різноманітності. Попередніми курсами, на яких безпосередньо базується дисципліна «Зоологія» є: шкільні курси «Зоологія»; «Загальна біологія».

Курс «Зоологія» є основоположним для вивчення наступних дисциплін: морфологія тварин; фізіологія тварин; етологія з основами зоопсихології; ветеринарія; розведення тварин і т. д.

Вимоги до первинного рівня підготовки, студенти повинні знати:

- одиниці систематики і систематику царства тварин;

- мати уявлення про природничо-наукову картину світу; про різноманітність видового складу царства тварин;

- знати особливості будови основних групи тварин;

- розуміти роль рівневої організації життя в здійсненні заходів щодо охорони та відновлення навколишнього середовища;

- вміти самостійно працювати з різними джерелами наукової інформації;

- володіти науковою термінологією.

біологічне-різноманіття-тварин

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступної компетенції: здатність до обґрунтування прийняття конкретних технологічних рішень з урахуванням особливостей біології тварин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні напрямки еволюції тварин;

- причини і фактори еволюції, біологічні особливості основних видів тварин, пов'язаних із забезпеченням життєвих потреб людини;

- систематику тварин, еволюційну морфологію і біологію систематичних груп і одиниць, основи зоогеографії.

-- Вміти:

- прогнозувати наслідки своєї професійної діяльності з точки зору біосферних процесів;

- раціонально використовувати біологічні особливості тварин при виробництві продукції, самостійно освоювати нові розділи фундаментальних наук, спираючись на досягнутий рівень знань.

-- Володіти: фізичними способами впливу на біологічні об'єкти, біологічними методами аналізу, прийомами моніторингу тварин, способами оцінки і контролю морфологічних особливостей та тваринного організму.

 

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кузнецов Б.А., Чернова А.З., Катонова Л.Н., Веселов Є.Л. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Зоологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!