Роздрукувати сторінку

Квантова механіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма курсу призначена для викладачів, які викладають дану дисципліну, навчальних асистентів і студентів напряму «Електроніка та мікроелектроніка», що вивчають дисципліну «Квантова механіка».

Програма розроблена відповідно до освітніх стандартів державних автономних освітніх установ вищої професійної освіти.

математичне-моделювання

Цілями освоєння дисципліни «Квантова механіка» є:

- отримання навичок та вміння в галузі теоретичного і експериментального дослідження, математичного моделювання і проектування сучасних технологічних мікро- і наноелектричних процесів і обладнання;

- використовувати апарат квантової механіки для розуміння роботи нанотехнологічних пристроїв.

У результаті освоєння дисципліни «Квантова механіка» студент повинен:

- визначати основні квантово-механічні характеристики нанотехнологічних пристроїв;

- провести дослідження квантово-механічних процесів при отриманні наноструктур;

- використовувати апарат квантової механіки для розрахунку нанотехнологічних процесів і обладнання.

Квантова-механіка

У результаті освоєння дисципліни «Квантова механіка» студент освоює наступні компетенції:

- Знати: загальні поняття про ресурсно-інформаційну базу для вирішення професійних завдань, пов'язаних як з науковими дослідженнями в галузі фізики, так і в галузі методики викладання фізики.

- Вміти: формувати ресурсно-інформаційні бази для вирішення професійних завдань.

- Володіти: відповідним понятійним, фізико-математичним апаратом.

нанотехнологічні-пристрої

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- основні закони механіки;

- умови застосовності законів механіки в тому чи іншому випадку;

- особливості планування і керівництва навчально-дослідницькою роботою школярів при розробці механічних моделей фізичних явищ.

2. повинен вміти:

- будувати механічну модель фізичного явища;

- застосовувати закони механіки для вирішення конкретних завдань.

3. повинен володіти:

- навички роботи з літературою по класичній механіці та суміжних дисциплін;

- навичками математичного формулювання фізичних проблем;

- методикою керівництва самостійною роботою учнів по розробці і дослідженню моделей фізичних явищ.

Вивчення дисципліни «Квантова механіка» базується на наступних дисциплінах:

- лінійна алгебра (проміжний рівень);

- математичний аналіз (проміжний рівень);

- фізика.

Основні положення дисципліни «Квантова механіка» використовуються в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- конструювання обладнання.

Порядок формування оцінок з дисципліни:

- поточний контроль передбачає облік активності студентів у ході проведення семінарів, виступи, участь у дискусіях, консультації з викладачами тощо;

- проміжний контроль передбачає написання одного есе;

- підсумковий контроль проводиться у формі письмового заліку з використанням як відкритих, так і закритих питань.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.Б. Берестецький, Є.М. Ліфшиц, Л.П. Питаєвський та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Квантова механіка» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!