Роздрукувати сторінку

Патологічна анатомія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Патологічна анатомія» викладається в медичних ВУЗах і спрямована на вивчення структурних основ хвороб, їх етіології, механізмів розвитку (патогенез), принципів діагностики. Морфологічні особливості хвороби вивчаються на різних рівнях: субклітинному, клітинному, тканинному, органному, системному та організменному.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Пальцев М.А., Анічков Н.М., Сєров В.В., Ганзен Т.Н., Пономарєв А.Б., Берестова А.В. та ін.

Патологічна-анатомія

Мета опанування дисципліни: участь у формуванні наступних компетенцій:

- загальнокультурних: здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- загально-професійних: готовність вирішувати професійні завдання професійної діяльності з використанням інформаційних, бібліографічних ресурсів, медико-біологічної термінології, інформаційно-комунікаційних технологій та облік основних вимог інформаційної безпеки; здатність до оцінки морфофункціональних, фізіологічних станів і патологічних процесів в організмі людини для вирішення професійних завдань;

- професійних: готовність до збору і аналізу скарг пацієнта, даних його анамнезу, результатів огляду, лабораторних, інструментальних, патологоанатомічних та інших досліджень з метою розпізнавання стану або встановлення факту наявності або відсутності захворювання; здатність до визначення у пацієнта основних патологічних станів, симптомів, синдромів захворювань, нозологічних форм у відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

паталогічний-процес

Студент повинен знати:

1. Основні медичні терміни, що відображають зміст навчальної програми.

2. Причини виникнення, морфологічні прояви, ускладнення, результати загальнопаталогічних процесів, найважливіших захворювань людини.

Студент повинен вміти:

1. Розрізняти на макро- і світлооптичному рівнях структурні зміни при основних загальнопаталогічних процесах.

2. Розпізнавати патоморфологічні зміни органів при найважливіших захворюваннях людини.

3. Описати морфологічні зміни досліджуваних макропрепаратів, мікропрепаратів і електронограм.

4. Формулювати висновок про патологічний процес по сукупності патоморфологічних змін.

5. Провести порівняльну оцінку морфологічних змін при різних формах патологічного процесу.

Студент повинен володіти:

1. Навичками опису макроскопічних змін при різних патологічних процесах і найважливіших захворюваннях людини.

2. Навичками мікроскопування патогістологічних препаратів.

3. Навичками замальовки патогістологічних препаратів.

4. Розуміння механізмів формування морфологічних змін, що виникають в органах і тканинах при патологічному процесі, їх значення для організму.

гістофізіологічна-оцінка

Для вивчення дисципліни необхідні знання, вміння та навички, що формуються попередніми дисциплінами:

- Нормальна фізіологія

Знання: функціональні системи організму людини, їх регуляція та саморегуляція при впливі із зовнішнім середовищем.

Вміння: давати гістофізіологічну оцінку різних клітинних, тканинних і органних структур; визначати та оцінювати результати електрокардіографії; спірографії; термометрії; гематологічних показників;

Навички: давати гістофізіологічну оцінку стану різних клітинних, тканинних і органних структур.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Патологічна анатомія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!