Роздрукувати сторінку

Основи комплексної безпеки, як навчальна дисципліна

« Назад

Забезпечення захисту життя, здоров'я людини, її майна, навколишньої природи від різних загроз - одне з найважливіших завдань, що стоять перед людством. Воно належить до першорядних завдань держави. Безліч різних загроз і небезпек, які оточують людину в процесі її життєдіяльності, роблять зазначене завдання досить складним. Його рішенням займаються найрізноманітніші відомства, інститути і фахівці, причому кожен, як правило, вирішує питання, що відноситься до його діяльності (пожежна безпека, екологічна, промислова, транспортна тощо).

 

 

В останні роки склалося поняття комплексної безпеки, як найбільш перспективного напрямку розв'язання задачі захисту життя, здоров'я людини, її майна, навколишньої природи. З самого терміна - "комплексна" - випливає, що мова йде про вирішення декількох (багатьох) завдань з безпеки одночасно.

забезпечення-захисту-життя

Мета курсу - формування у студентів наукових уявлень про принципи і шляхи зниження «факторів ризику» в діяльності людини і суспільства; моделі безпечної поведінки в умовах повсякденного життя та у різних небезпечних і надзвичайних ситуаціях, а також розвиток здібностей оцінювати небезпечні ситуації, приймати рішення і діяти безпечно з урахуванням своїх можливостей; формування потреби дотримуватися норм здорового способу життя, свідомо виконувати вимоги, що пред'являються до громадянина України в галузі безпеки життєдіяльності.

Основне завдання дисципліни – навчити майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для:

- ідентифікації негативних впливів (загроз);

- прогнозування розвитку цих негативних впливів при будь-якому виді діяльності і оцінки їх наслідків;

- створення комфортного стану середовища перебування в зонах діяльності й відпочинку учнів;

- розробки та реалізації засобів захисту людини і навколишнього середовища від негативних впливів;

- прийняття рішень щодо захисту особового складу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження, а також прийняття заходів з ліквідації наслідків;

- формування в учнів стійкого і систематизованого уявлення про основи безпеки життєдіяльності людини;

- вироблення вміння управління безпекою підлеглих, так і своєї особистої безпеки у різних надзвичайних ситуаціях.

надзвичайні-ситуації

Дисципліна «Основи комплексної безпеки» відіграє значиму роль у формуванні системи уявлень, наукових поглядів і знань студентів, їх наукового світогляду щодо безпеки життя. Вивчення дисципліни має сприяти розвитку у студентів прагнення до творчого мислення, до оволодіння навичками самостійного аналізу явищ у суспільстві.

Дисципліна вивчається у взаємодії з іншими дисциплінами «Вітчизняна історія», «Психологія», «Соціологія», «Правознавство», «Фізична культура», з опорою на знання і соціальний досвід учнів, накопичені в попередній період.

Одним з найважливіших видів занять, які складають основу теоретичної та методологічної підготовки студентів, є лекції. Вони мають на меті дати струнку систему наукових знань з дисципліни і повинні читатися на необхідному теоретичному та науково-методичному рівні, носити проблемний характер, розкривати актуальні питання безпеки сучасного життя. Лекції повинні стимулювати активну пізнавальну діяльність учнів.

Основи-комплексної-безпеки

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Решетніков Ф.М., Беккаріа Ч.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Основи комплексної безпеки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!