Роздрукувати сторінку

Виробнича лікарська практика, як навчальна дисципліна

« Назад

«Виробнича лікарська практика» спрямовує свою увагу на формування та розвиток професійних знань у сфері діяльності середнього медичного персоналу, закріплення отриманих теоретичних знань з загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, оволодіння необхідними методами, навичками і вміннями по догляду та надання медичної допомоги на долікарському етапі пацієнтам різного профілю в умовах стаціонару.

наукове-дослідження

Завдання курсу «Виробнича лікарська практика»:

1. Вивчення структури і функцій стаціонарних відділень різного профілю, обов'язків середнього медперсоналу відділень.

2. Освоєння загальних правил ведення хірургічного хворого в перед - і післяопераційному періоді в умовах профільного та реанімаційного відділення, заповнення поточної медичної документації.

3. Оволодіння етичними нормами поведінки і принципами деонтології в роботі середнього медперсоналу хірургічного відділення стаціонару.

4. Придбання практичних навичок з надання невідкладної допомоги при різних захворюваннях, гострих отруєннях, при травмах і нещасних випадках; оволодіння технікою реанімаційної допомоги на догоспітальному етапі.

медична-допомога

Основні знання, вміння та навички, що є необхідними для вивчення курсу «Виробнича лікарська практика»:

- в циклі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (філософія, біоетика; психологія, педагогіка; латинська мова);

- в циклі медико-професійних і клінічних дисциплін (медична реабілітація; гігієна; громадське здоров'я, економіка охорони здоров'я; пропедевтика внутрішніх хвороб, екстремальна медицина, безпека життєдіяльності).

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати:

1. основні напрямки досліджень в сестринській справі;

2. характеристику наукового методу;

3. основні понятійні категорії наукового дослідження;

4. характеристику основних етапів наукового дослідження.

- Вміти:

1. визначати мету та основні завдання наукового дослідження;

2. проводити аналіз літературних даних за темою дослідження;

3. планувати і проводити наукове дослідження;

4. давати аналіз і узагальнення отриманих результатів наукового дослідження.

- Володіти:

1. основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, наявністю навичок роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

2. навички роботи з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

3. навичками аналізу літературних і експериментальних даних за темою дослідження;

4. навичками планування і проведення наукового дослідження; аналізу та узагальнення отриманих результатів наукового дослідження;

5. навичками збору та обробки медико-статистичних даних;

6. навичками оперативного пошуку, обміну, аналізу інформації в області досліджень в сестринської практиці та медицині;

7. навичками проведення дослідницької роботи в галузі своєї професійної діяльності.

Виробнича-лікарська-практика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Антонова Т.В., Антонов М.М., Барановська В.Б та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Виробнича лікарська практика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!