Роздрукувати сторінку

Хімія барвників, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Хімія барвників» є базовою дисципліною, що формує в учнів готовність до усвідомленого вибору професії та професійного самовизначення.

Цілі опанування дисципліни:

- вивчення основ хімії органічних барвників та теорії кольоровості, застосування барвників у виробництві;

- формування в учнів знань про хімії барвників, методи їх синтезу, механізми зв'язування барвників з природними матеріалами;

- освоєння основ класифікації і номенклатури барвників, природи кольору, механізму відбілювання матеріалів для прийняття і здійснення професійних рішень щодо формування якості виробів легкої промисловості в процесі промислового виготовлення з застосуванням сучасних технологій;

- підготовка сучасного високоосвіченого фахівця, активного члена сучасного суспільства.

органічні-барвники

Завдання вивчення дисципліни:

- ознайомлення з основними відомостями за хімічним складом та локалізації барвників, смакових і ароматичних компонентів рослинної сировини;

- вивчення біокаталітичних, хімічних, біохімічних, фізико-хімічних, мікробіологічних, біотехнологічних, тепло- і масообмінних, реологічних процесів, що протікають в рослинній сировині до і під час переробки і впливають на смак, колір і аромат;

- отримання професійних практичних навичок по розробці асортименту продукції з рослинної сировини з урахуванням особливостей формування кольору, смаку та аромату;

- отримання професійних навичок по використанню вторинної рослинної сировини, пошуку нових способів вилучення смакоароматичних компонентів із рослинної сировини.

Компетенції, що формуються в результаті освоєння дисципліни:

- використовувати основні методи, способи та засоби одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

- вивчати науково-технічну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід, брати участь у дослідженнях з удосконалення технологічних процесів і обладнання, застосовувати отримані результати на практиці;

- обґрунтовувати прийняття конкретного технічного рішення при розробці технологічних процесів і виробів легкої промисловості;

- розробляти конструкторську і технологічну документацію для виробництва виробів легкої промисловості з урахуванням конструктивно-технологічних, естетичних, економічних, екологічних та інших параметрів.

рослинна-сировина

У результаті освоєння дисципліни слухачі повинні:

1) Знати:

- основи хімічної та технічної класифікації барвників;

- механізм і закономірності процесів фарбування і відбілювання;

- основи колористики і властивості барвників;

- вимоги до барвників використовуються у виробництві шкіри та хутра;

2) Вміти:

- використовувати отримані знання про барвники та основи колористики у виробництві шкіри та хутра;

3) Володіти:

- навичками експериментальної роботи з використання барвників в шкіряному і хутряному виробництвах;

- навичками ідентифікації барвників, визначення основних характеристик барвників з метою практичного використання;

- навички роботи з довідковою та науковою літературою.

Хімія-барвників

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Г.І. Касьянов, А.В. Пєхов, А.А. Таран та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімія барвників» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.