Роздрукувати сторінку

Медична допомога, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична підготовка студентів організовується і проводиться в середніх спеціальних навчальних закладах і є обов'язковим державним предметом. Планування медичної підготовки повинно бути спрямоване на всебічну та якісну підготовку студентів з основ медичних знань, комплексне вивчення всіх розділів і тем програми на основі внутрішньо предметних та міжпредметних зв'язків.

Заняття зі студентами проводяться медичними працівниками або викладачами, які пройшли спеціальну медичну підготовку за програмою медичних сестер і мають відповідне посвідчення.

Медична-допомога

Цілями медичної підготовки є оволодіння знаннями, вміннями і навичками з надання першої медичної та долікарської допомоги при травмах і нещасних випадках, різних захворюваннях і отруєннях. В основу медичної підготовки закладений принцип прищеплення учням високих морально-психологічних якостей, необхідних для виконання шляхетського обов'язку по наданню допомоги ураженим і хворим.

Завдання медичної підготовки:

- ознайомити з основними поняттями курсу та його значенням в практичному житті;

- навчити надавати першу медичну допомогу при травмах, переломах, кровотечі, закритих ушкоджень, ударах, розтягненнях, вивихах, опіках, уражень електричним струмом;

- навчити надавати першу медичну допомогу потопельникові;

- ознайомити із шкідливими екологічними впливами на людину і прийомами надання медичної допомоги;

- ознайомити з правилами транспортування людини при травмах та інших нещасних випадках;

- ознайомити з лікарськими препаратами і рослинами, їх впливом на організм людини;

- ознайомити з віково-статевими особливостями розвитку людини, інфекційними та венеричними захворюваннями.

долікарська-допомога

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- знати:

- послідовність надання першої допомоги при нещасних випадках, травмах, кровотечах, раптової втрати свідомості.

-- вміти:

- виведення хворого з невідкладного стану (сильна кровотеча - постановка попереднього діагнозу (час для надання ПМД-10-15 сек);

- визначення клінічної смерті (час для надання ПМД - 4 хв);

- постановка попереднього діагнозу (огляд, вимірювання тиску, температура і розпитування);

- передача хворого медичного персоналу з наданням інформації події.

-- володіти:

- методами і прийомами долікарської допомоги.

медична-підготовка

Дисципліна спрямована на формування у випускника загальнокультурних компетенцій, професійних компетенцій. Викладання дисципліни включає такі форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні, семінарські заняття, самостійна робота студента. Передбачений поточний (модульні завдання), проміжний (потокові, контрольні) і підсумковий контроль (іспит).

Види професійної діяльності: науково-дослідна, виконання допоміжної професійної наукової діяльності, а саме, підготовка об'єктів дослідження, вибір технічних засобів та методів випробувань, проведення експериментальних досліджень за заданою методикою, обробка результатів експерименту, підготовка звіту про виконану роботу; педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах.

Цей предмет входить у державні стандарти всіх спеціальностей і напрямів, що в інтересах особистості і держави. Вона є базовою дисципліною, що вивчається і змістовно – методично пов'язана з «Віковою фізіологією», «Імунологією», «Зоологією», «Біологією та ін.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Буянов В.М., Нестеренко Ю.А., Величко В.Н., Цикулін А.Є., Рогова Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Медична допомога» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!