Роздрукувати сторінку

Медична біологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична біологія - навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання про структурно-функціональну організацію живої матерії і людини як невід'ємної її складової в аспекті потреб сучасної медицини.

Медична біологія є однією з фундаментальних дисциплін базової медичної освіти. Досягнення і відкриття біології мають велике значення для розвитку і прогресу медико-біологічних і клінічних дисциплін.

організація-живої-матерії

Особливу увагу акцентовано на біологічних процесах, важливих для здоров'я людини, на вивченні біологічних феноменів, що представляють інтерес для практичної охорони здоров'я. У програмі курсу «Медична біологія» відображені загальні уявлення про фундаментальні біологічні закономірності і властивості живого, універсальний характер їхнього прояву на всіх рівнях організації життя.

Програма курсу передбачає набуття студентами не тільки теоретичних знань, але і певних умінь та практичних навичок. Робота з сучасною мікроскопічною технікою для вивчення структури різних біологічних об'єктів, самостійний аналіз різних типів і варіантів успадкування у людини, оволодіння методами хромосомного і генеалогічного аналізу. Вивчення причин виникнення у людини спадкових, паразитарних і трансмісивних хвороб, ознайомлення з методами їх діагностики і профілактики.

Програма сприяє створенню теоретичної бази для вивчення біохімії, гістології, фізіології, мікробіології та формування у студентів основ клінічного мислення.

Мета дисципліни: формування у студентів сучасних фундаментальних знань, біологічних основ життєдіяльності організмів, умінь і навичок за загальними біологічними закономірностями, що представляють найбільший інтерес для практичної охорони здоров'я, підготовці студентів до системного сприйняття загальномедичних, соціальних і клінічних дисциплін і формування у них природничо-наукового світогляду і логіки біологічного мислення, необхідних для подальшої практичної діяльності лікаря.

Медична-біологія

Завдання навчання:

- формування системних знань про рівні організації життя й фундаментальні властивості живого;

- формування розуміння ролі молекулярно–генетичних і клітинних механізмів функціонування цілісного організму, як в нормі, так і при патологічних станах;

- навчання студентів методам мікроскопування і методиками приготування тимчасових мікропрепаратів для аналізу структури та ідентифікації клітин, типів хромосом і хроматину, фаз ділення (мітозу і мейозу), ембріональних стадій розвитку хребетних, ідентифікації збудників паразитарних хвороб;

- навчання студентів навичкам застосування законів успадкування для визначення ймовірності появи нормальних і патологічних ознак в генотипі та їх прояву у фенотипі; прогнозування спадкових захворювань людини в процесі розв'язання генетичних задач;

- навчання навичкам розпізнавання основних ознак спадкової патології для діагностики та профілактики поширених спадкових захворювань;

- ознайомлення студентів з принципами організації медико-генетичного консультування;

- формування уявлень про медико–біологічні аспекти паразитології для набуття студентами знань і навичок з проведення діагностичних та профілактичних заходів, спрямованих на попередження виникнення паразитарних та інфекційних захворювань;

- формування уявлень про медико–біологічні аспекти екології людини, біосфери і ноосфери;

- навчання навичкам роботи з науковою літературою та електронними базами даних по спадкових хворобах.

медична-освіта

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Я.Л. Бекиш, В.Я. Бекиш, Р.Г. Заяць, В.Е. Бутвиловський, А.А. Слюсарев, С.В. Жукова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Медична біологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!