Роздрукувати сторінку

Ресурсознавство лікарських рослин, як навчальна дисципліна

« Назад

Ботанічне ресурсознавство є частиною великої міжгалузевої дисципліни – загального ресурсознавства, об'єктом дослідження якого служать рослинні ресурси. Завданнями ботанічного ресурсознавства є пошук, визначення біомаси, охорона рослинних ресурсів і розробка технологій їх заощадження.

Ресурсознавство лікарських рослин, як частина ботанічного ресурсознавства, важливий розділ науково-практичної діяльності різних фахівців (ботаніків, фармацевтів, медиків та ін.). Ресурсознавчі роботи ведуться в усьому світі, але їх спрямованість і характер певним чином розрізняються в різних країнах. Відмінності пов'язані з особливостями економічного розвитку країни та її демографічного стану, багатством рослинних ресурсів, доступністю і розміром території.

Ресурсознавство-лікарських-рослин

Мета дисципліни формування у магістрів професійних компетенцій з питань ресурсознавства та раціонального використання ресурсів лікарських рослин.

Завдання:

- вивчити теоретичні основи кількісної оцінки ресурсів лікарських рослин;

- вивчити закономірності розподілу лікарських рослин по різним рослинним співтовариствам;

- вивчити відомі методики польового дослідження лікарських рослин і визначення їх запасів;

- актуалізувати практичні уміння і навички по визначенню морфологічних груп лікарської рослинної сировини;

- сформувати практичні уміння і навички по визначенню запасів лікарських рослин, використовуючи картографічний матеріал та результати польових досліджень;

- сформувати практичні уміння і навички по складанню рекомендацій до раціонального використання запасів лікарських рослин.

ботанічне-ресурсознавство

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- роль і значення ресурсознавства в системі раціонального використання ресурсів лікарських рослин;

- загальні принципи раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини та заходів по охороні природних, експлуатованих заростей лікарських рослин;

- вплив екологічних чинників на якість лікарської рослинної сировини;

- методи раціонального використання ресурсів лікарських рослин та їх охорони;

- характеристику сировинної бази лікарських рослин;

- систему комплексно- ресурсознавчого дослідження лікарських рослин;

- основні відомості про поширення та ареали поширення лікарських рослин;

- методи визначення запасів лікарських рослин;

- оцінку величини запасів сировини на конкретних заростях і методом ключових ділянок.

Вміти:

- розпізнавати лікарські рослини за зовнішніми ознаками в природі;

- користуватися картографічними та іншими видами допоміжних матеріалів;

- організовувати ресурсознавче дослідження;

- проводити статистичну обробку даних ресурсознавчих досліджень, визначати експлуатаційний запас і можливий обсяг щорічних заготовок;

- планувати заходи щодо охорони ресурсів і раціонального використання їх у господарських та медичних цілях;

- планувати заходи по охороні представників основних таксонів і раціонального використання їх у господарських та медичних цілях.

Володіти:

- навичками ідентифікації лікарських рослин за зовнішнім ознаками;

- навичками інтерпретації результатів статистичної обробки даних ресурсознавчого дослідження;

- навичками розрахунків можливих заготівель лікарської сировини та рекомендаціям до заготівлі;

- навичками розробки практичних рекомендацій по збереженню ресурсів лікарських рослин при різних видах господарського освоєння територій.

ослинні-ресурси

У колишньому СРСР початковим етапом широкого розвитку ресурсознавчих робіт у галузі лікарських рослин слід назвати період у кінці 50-х – першій половині 60-х років. Завдяки спільним зусиллям А.В. Шретера, Н.А. Борисової, А.Ф. Гаммерман, Н.Є. Пименової та ін. ресурсознавство лікарських рослин оформилося в особливу дисципліну. У ці роки завершилася серія широких експедиційних робіт на території СРСР, теоретичних розробок, які знайшли відображення у відомих публікаціях: "Атлас ареалів лікарських рослин" (останнє перевидання в 1982), "Методика визначення запасів лікарських рослин" (1986).

Ресурсознавство лікарських рослин включає два ключових аспекти: теоретичний і практичний.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Ресурсознавство лікарських рослин» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.