Роздрукувати сторінку

Оперативна хірургія, як навчальна дисципліна

« Назад

Оперативна хірургія (наука про хірургічні операції) вивчає техніку оперативних втручань.

Мета – анатомо-хірургічна підготовка учнів, необхідна для наступних занять на клінічних кафедрах та подальшої самостійної лікарської діяльності.

Область професійної діяльності учнів, які засвоїли програму дисципліни, що включає охорону здоров'я громадян шляхом забезпечення надання медичної допомоги дітям.

охорона-здоров’я

Завданнями дисципліни «Оперативна хірургія» є:

- формування у студентів знань топографічної анатомії областей, органів і систем, звернувши особливу увагу на клінічно важливі анатомо-функціональні особливості віку;

- формування у студентів умінь застосовувати отримані топографо-анатомічні знання для обґрунтування діагнозу, пояснення особливостей перебігу патологічних процесів, вирішення діагностичних і оперативно-хірургічних завдань;

- оволодіння студентами елементарними оперативними діями і деякими типовими хірургічними прийомами.

Є попередньою для вивчення дисциплін: дитячі хвороби, внутрішні хвороби, хірургічні хвороби, неврологія, нейрохірургія; оториноларингологія, офтальмологія; судова медицина, акушерство і гінекологія, педіатрія, поліклінічне справа в педіатрії, урологія.

Оперативна-хірургія

Випускник, який опанував дисципліну «Оперативна хірургія» повинен володіти наступними загальнопрофесійними компетенціями:

– здатність до оцінки, морфофункціональних, фізіологічних станів і патологічних процесів в організмі людини для вирішення професійних завдань.

– готовністю до застосування медичних виробів, передбачених порядками надання медичної допомоги.

У результаті освоєння дисципліни (модуля) студент повинен:

-- Знати:

- анатомо-фізіологічні і віково-статеві особливості дітей (профстандарт);

- сутність і принципи хірургічної корекції вроджених вад розвитку.

-- Вміти:

- прогнозувати шляхи і небезпеки поширення патологічних процесів в організмі людини з урахуванням топографо-анатомічних взаємовідносин в органах і тканинах;

- пояснити сутність та основні етапи хірургічних операцій, виконуваних при патологічних процесах в організмі людини.

-- Володіти:

- медичною термінологією хірургічної корекції патологічних процесів в організмі людини;

- навиком пальпації основних поверхнево розташованих артерій і знаходити місця їх пальцевого притиснення при кровотечах.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

а) Загальнокультурними компетенціями:

- прагненням до встановлення міжнародних контактів для підвищення професійного рівня та обміну досвідом;

- використанням основних законів природничих дисциплін у професійній діяльності.

Професійними компетенціями:

- умінням правильно користуватися медико-технічною та ветеринарною апаратурою, інструментарієм і обладнанням у лабораторних, діагностичних та лікувальних цілях і володінням технікою клінічного дослідження тварин. Призначення необхідного лікування у відповідності з поставленим діагнозом;

- здатністю і готовністю виконувати основні лікувальні заходи при найбільш поширених захворюваннях і станах у дорослого поголів'я тварин, молодняку і новонароджених, здатних викликати важкі стани та (або) летальний результат: захворювання нервової, ендокринної, імунної, серцево-судинної, дихальної, травної, сечостатевої систем та крові.

хірургічні-операції

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: О.П. Большаков, А.А. Воробйова, І.І. Кагана, Т.В. Кодіна, Н.В. Черненко та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Оперативна хірургія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!