Роздрукувати сторінку

Фізика космічних променів, як навчальна дисципліна

« Назад

«Фізика космічних променів» ставить перед собою завдання вивчення студентами основних процесів фізики космічних випромінювань, проблем сучасної астрофізики, експериментальних методик, існуючих або створюваних детекторів космічних частинок, електромагнітного випромінювання від радіодіапазону до гамма-променів, а також нейтринного і гравітаційного випромінювання.

Курс пов'язаний з дисциплінами «Експериментальна фізика високих енергій», «Спеціальний фізичний практикум з ядерної фізики».

космічні-випромінювання

З даного курсу студент повинен отримати сучасні теоретичні уявлення про джерела, механізми прискорення та поширення космічних променів, а також експериментальні методи дослідження космічних випромінювань. В основі теоретичних моделей лежить гіпотеза про «великий вибух», дані про параметри еволюції Всесвіту, у тому числі стандартні сценарії появи й еволюції зірок, галактик, реліктового мікрохвильового випромінювання (РМІ).

В рамках даного курсу вивчаються принципи роботи сучасних детекторів космічних випромінювань і новітні результати астрофізичних досліджень. При читанні цього курсу передбачається, що студенти вже вивчили загальні курси «Ядерної фізики» і «Квантової механіки», а також спецкурси з ядерних реакцій з нейтронами, гамма-квантами і зарядженими частинками.

Викладання дисципліни «Фізика космічних променів» передбачає активне використання таких методів навчання: мультимедійних презентацій з поданням схем, детекторів та іншого ядерно-фізичного обладнання; в т. ч. інноваційних методів: використанням освітніх Інтернет-ресурсів.

В якості вхідних знань студенти повинні володіти основними законами загальної і квантової фізики, мати базові знання з ядерної фізики.

Для оцінки результатів діяльності студента з вивчення дисципліни використовується три показника: участь в аудиторній роботі відповіді при коротких опитуваннях на лекційних заняттях, відвідування занять, рівень відповідей на екзаменаційні питання.

Фізика-космічних-променів

Цілі опанування дисципліни:

- дати студентам уявлення: про походження, властивості та реєстрації космічного випромінювання;

- ознайомлення з сучасними моделями розвитку Всесвіту у взаємозв'язку з джерелами різних космічних випромінювань.

Завдання освоєння дисципліни:

- отримання сучасних теоретичних уявлень про джерела, механізми прискорення та поширення космічних променів;

- ознайомлення з основними сучасними експериментальними методами дослідження космічних випромінювань;

- отримання уявлень про новітні результати астрофізичних досліджень.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати: основні відомості про види, джерела та фізичні принципи реєстрації космічного випромінювання.

Вміти: пояснювати походження компонент космічного випромінювання у взаємозв'язку з космологічними процесами і ядерними реакціями на різних етапах еволюції Всесвіту.

Володіти навичками: роботи з детекторами заряджених компонентів космічного випромінювання, рентгенівського і гамма-випромінювання неземного походження.

Придбати досвід діяльності: застосування сучасного ядерно-фізичного обладнання для вимірювання характеристик космічного випромінювання.

ядерна-фізика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Муравйов І.А., Грецький В.М., Хоменок В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Фізика космічних променів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.