Роздрукувати сторінку

Виноградарство, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Виноградарство» входить в перелік курсів варіативної частини професійного циклу. Заснований на знаннях наукових законів агрономії. Для освоєння дисципліни необхідні знання з основ фізіологічних і біологічних проявів багаторічних виноградних деревних рослин. Дисципліна спрямована на те, щоб дати студентам теоретичні та практичні знання для виконання основних професійних завдань: створення технологічних процесів виробництва винограду і садивного матеріалу.

Метою вивчення дисципліни «Виноградарство» є освоєння студентами теоретичних і практичних знань, набуття вмінь і навичок в області виноградарства для виробничо-технологічної професійної діяльності бакалавра по садівництву, придбання знань, умінь і навичок за основними видами і сортами винограду, закономірностей росту, розвитку технологій виробництва садивного матеріалу винограду, технологій закладання та догляду за виноградниками, технологій збирання врожаю, товарної обробки, пакування і транспортування врожаю столових і технічних сортів винограду.

деревні-рослини

Завданнями освоєння дисципліни є:

- вивчення біологічних особливостей виноградної рослини та вплив екологічних умов на її ріст, плодоношення та якість продукції;

- вивчення і освоєння основних технологічних процесів виробництва посадкового матеріалу та збирання, товарної обробки, пакування і транспортування врожаю винограду;

- вміння застосовувати технології виробництва садивного матеріалу, закладання і догляду за виноградниками, збирання, товарної обробки, пакування і транспортування врожаю столових і технічних сортів винограду.

Дисципліна формує професійні компетенції для професійної діяльності в галузі виноградарства.

Особливістю дисципліни є те, що вона передує виробничій практиці, що дозволяє підготувати студента до виробничої діяльності і підвищити ефективність набуття практичних навичок і умінь.

Навчальна дисципліна «Виноградарство» безпосередньо пов'язана з дисциплінами «Ботаніка з основами дендрології. Ботаніка», «Екологія», «Основи наукових досліджень у садівництві», «Живлення і удобрення садових культур», «Селекція садових культур», «Зберігання і переробка продукції садівництва», «Загальне землеробство», «Хімічні засоби захисту рослин».

Плановані результати навчання з дисципліни «Виноградарство» характеризують етапи формування компетенцій, співвіднесені з планованими результатами освоєння освітньої програми бакалаврату за напрямом підготовки «Агрономія».

виробництво-винограду

В процесі вивчення курсу «Виноградарство» студент повинен:

- Знати: основні види і сорти винограду, особливості їх біології та екології; будову виноградного куща, його частин та їх призначення; закономірності росту і розвитку виноградної рослини в ув'язці з екологічними та агротехнічними умовами; сучасні технології виробництва садивного матеріалу винограду, а також методи контролю продукції виноградарства; специфіку закладки і планування виноградників; особливості збору врожаю, первинного сортування, товарної обробки, пакування продукції виноградарства; біологічний та річний цикли вирощування винограду і технологічні процеси, що проводяться в річному циклі; сучасну технологію виробництва кореневласного і щепленого виноградного садивного матеріалу; параметри і основи організації території виноградників, принципи підбору і розміщення сортів на ділянці, схеми і способи посадки, формування, обрізки і систем ведення кущів у різних зонах культури винограду; основні вимоги до якості винограду при виробництві технічних і столових сортів і сучасні технології збирання врожаю;

- Вміти: застосовувати теоретичні знання та практичні навички при виробництві виноградного посадкового матеріалу винограду, необхідних кондицій; здійснювати проектування виноградників, розпізнавати види і сорти виноградів по різних їх характеристиках; проводити формування виноградного куща.

- Володіти: понятійним апаратом, необхідним для професійної діяльності, пошуком інформації в глобальній мережі інтернет; методами оцінки якості ґрунту та інших умов агроландшафтів; методами заготовки прищепного матеріалу і методами щеплення, обрізки і окулірування сортів винограду; методами догляду за виноградом, навичками з вирощування щепленого виноградного садивного матеріалу, основних принципів організації території виноградника, розробки технологічної карти по закладці виноградників і догляду за молодими насадженнями.

Виноградарство

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Смірнов К.В., Малтабар Л.М., Серпуховітіна К.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати дипломну роботу чи реферат з курсу «Виноградарство» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!