Роздрукувати сторінку

Географія сфери послуг, як навчальна дисципліна

« Назад

Сфера послуг – це сукупність видів діяльності, спрямованих на виробництво і реалізацію послуг населенню.

Мета освоєння навчальної дисципліни (модуля) «Географія сфери послуг» – формування у студентів системи професійних знань в області географії сфери послуг.

Географія-сфери-послуг

Завдання дисципліни:

- освоєння понятійного апарату;

- ознайомлення з основними видами послуг, їх географією і сучасними світовими тенденціями їх розвитку;

- вивчення факторів розвитку сфери послуг;

- оволодіння підходами і методами вивчення різних сфер послуг та рівня обслуговування;

- виявлення проблем та перспектив розвитку сфери послуг.

Найбільш даний курс тісно пов'язаний з такими дисциплінами як: «Комерційна географія», «Економічна географія і економіка регіону», «Економічна і соціальна географія світу», «Економічна і соціальна географія України».

обслуговування-населення

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

- терміни та основні поняття;

- основні види послуг, їх географію, основні тенденції їх трансформації;

- методи і підходи вивчення сфери обслуговування.

-- вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання в майбутній професійній діяльності;

- проводити аналіз розвитку сфери послуг країни, регіону, міста, адміністративного району;

- оцінювати рівень обслуговування населення;

- визначати основні фактори розвитку сфери послуг;

- проводити порівняльні оцінки розвитку сектору послуг в регіонах, країнах;

- виявляти проблеми розвитку окремих видів послуг.

-- володіти:

- методиками вивчення різних видів послуг на різних рівнях;

- методами оцінки рівня обслуговування.

Навчання з даної навчальної дисципліни передбачає такі форми занять:

– аудиторні групові заняття під керівництвом викладача;

– обов'язкова самостійна робота студента за завданням викладача, що виконується в позааудиторний час, у тому числі з використанням технічних засобів навчання;

– індивідуальна самостійна робота студента під керівництвом викладача;

– індивідуальні консультації;

– аудиторні заняття із залученням фахівців.

сфера-послуг

Курс «Географія сфери послуг» складається з двох розділів:

- Розділ 1. Теоретичні основи географії сфери послуг.

- Розділ 2. Вивчення територіальної організації сфери послуг.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Калачов С.Л., Романович Ж.А., Карнаухова В.К., Краковська Т.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Географія сфери послуг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!