Роздрукувати сторінку

Історія фармації, як навчальна дисципліна

« Назад

Історія фармації – це наука про розвиток фармацевтичних і медичних знань, діяльності вчених у галузі фармації і медицини у відповідності з розвитком людського суспільства.

Дисципліна передбачає вивчення основних етапів та загальних закономірностей розвитку не тільки фармації, але і медицини. Більш поглиблено викладаються особливості та закономірності становлення і розвитку фармацевтичного сектору охорони здоров'я (на окремих прикладах історії профільних фармацевтичних дисциплін: фармакогнозії і ботаніки, фармацевтичної технології, токсикологічної та фармацевтичної хімії, фармакології, організації фармацевтичної справи).

Історія-фармації

В ході викладання «Історії фармації» показується роль медиків і фармацевтів в прогресі медичної та фармацевтичної науки і практичної охорони здоров'я, підкреслюється інтернаціональний характер медицини і фармації.

Дисципліна «Історія фармації» виконує важливу інтегруючу роль. Вона, фактично, дає студентам перше комплексне уявлення про розвиток їх майбутньої спеціальності, фармації і медицини в цілому. Її вивчення сприяє засвоєнню історичного методу пізнання, формує історико-аналітичне мислення при оцінці знань про здоров'я і хвороби, лікарські засоби, наданні медико-гігієнічної та лікарської допомоги населенню. Історія фармації, зберігаючи і узагальнюючи фармацевтичні та медичні традиції, приклади життєдіяльності її видатних представників, формує загальнолюдські моральні якості фармацевтичного працівника. Вивчення історії фармації сприяє підвищенню загальної і професійної культури, інтелектуальної та національної самосвідомості майбутнього провізора.

Вивчення закономірностей всесвітньо-історичного процесу розвитку фармації в нерозривному зв'язку з історією медицини, загальною історією, філософією, досягненнями природознавства і техніки, духовної та матеріальної культури людства сприяє формуванню різнобічно розвиненої особистості провізора-професіонала, який орієнтований не тільки на успішність своєї діяльності, але і на виконання високої моральної місії. Усвідомлення того, що в руках майбутнього провізора знаходиться найцінніше – життя і здоров'я людини, має підвищувати мотивацію студента на освоєння своєї майбутньої спеціальності і прагнення до високого професійного статусу, підвищувати почуття професійної відповідальності і гордості.

Дисципліна «Історія фармації» вивчає переважно загальну історію фармації і медицини: основні питання розвитку фармації і медицини в цілому, її характерні особливості та відмінні риси, найважливіші досягнення і відкриття знаменитих вчених-медиків і фармацевтів. Приватна історія фармації вивчає виникнення і розвиток окремих фармацевтичних дисциплін (фармакогнозії, фармацевтичної хімії, фармацевтичної технології, фармакології, організації та економіки фармації і т.д.).

Приватну історію фармації фактично викладають на відповідних профільних кафедрах в рамках вивчення основної дисципліни. Комплексне викладання загальної та приватної історії фармації становить єдину систему історико-фармацевтичної підготовки майбутнього провізора.

Історія фармації є самостійним предметом, який вивчається на кафедрах вищих закладів медичної та фармацевтичної освіти, у країнах близького і далекого зарубіжжя.

Історія фармації є теоретичною фармацевтичною наукою.

Історія фармації як навчальна дисципліна підвищує рівень загальної і професійної культури майбутніх фахівців. Будучи складовою частиною загальної історії, історія фармації дає ключ до розуміння сучасного етапу розвитку фармації.

Викладання історії фармації має велике значення для формування наукового світогляду, історичного мислення, вводить студентів в світ їх майбутньої професії, виховує почуття професійної етики.

Для освоєння дисципліни необхідні знання, що формуються на базі загальної середньої освіти.

Мета дисципліни - дати студентам необхідні знання, вміння та навички галузі історії фармації.

галузь-фармації-та-медицини

Завданнями дисципліни є:

- придбання теоретичних знань в області історії фармації;

- формування адаптивних властивостей особистості, її здатності самостійно здійснювати вибір світоглядної позиції;

- формування духовної культури майбутнього фахівця, заснованої на історичній пам'яті та почуття громадянськості;

- оволодіння історичним методом пізнання явищ дійсності;

- створення наукового світогляду в області пізнання сутності та історичного розвитку обраної спеціальності - фармації, її основних етапів історичного розвитку;

- формування системних знань про розвиток медичної та фармацевтичної діяльності в інтеграції з процесами світової і вітчизняної історії;

- усвідомлення внеску вітчизняної фармацевтичної науки в розвиток світової цивілізації;

- розуміння завдань, поставлених перед системою охорони здоров'я в умовах сучасної України.

охорона-здоров'я

Взаємозв'язок з іншими дисциплінами: філософія, право, біоетика, психологія, педагогіка, основи екології та охорони природи, управління і економіка фармації.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: П.Є. Заблудовський, Г.Р. Крючок, М.К. Кузьмін, М.М. Левіт та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Історія фармації» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!